Den danske popgruppe Safri Duo i DTU Elektro's højspændingslaboratorium

Udstyr og faciliteter

DTU Elektro disponerer over betydelige forsøgsfaciliteter, herunder:

  • Anechoic chamber for antenna measurement - DTU-ESA Spherical Near-field Antenna Test Facility 
  • Lyddødt og lydhårdt rum til akustiske forsøg
  • Faciliteter til ultralydskanner og ruminstrumenter
  • Afskærmet EMC kammer til test af elektromagnetisk kompatibilitet
  • Højspændingslaboratorier
  • Powerlab