Organisation

Organisationsdiagram DTU Elektro (Illustration: DTU Elektro)

DTU Elektros organisation 

Institut for Elektroteknologi - også kaldet DTU Elektro - har omkring 265 medarbejdere.

Instituttet er organiseret i syv grupper og syv centre, der udfører state of the art-forskning og uddannelsesaktiviteter. Se liste med faggrupper og centres navne og akronymer nedenfor.

DTU Elektro består også af et ledelsessekretariat, der varetager HR og kommunikationsopgaver, facility management samt Ph.d.- og studieadministration.

Institutdirektøren har et Advisory Board bestående af repræsentanter for relevante forretningsområder. DTU Elektros Advisory Board rådgiver om instituttets aktiviteter inden for uddannelse, forskning og innovation.

Instituttets studienævn er ansvarlig tilrettelæggelse og planlægning af DTU Elektros Diplom-, Bachelor- og Master-uddannelser samt evaluering, bedømmelse og udvikling af kurser.

Samarbejdsudvalget på instituttet er et forum for dialog mellem ledelse og medarbejdere. Instituttets udvikling og fremtid er centrum for dialogen. Samarbejdsudvalget består af repræsentanter for ledelse og medarbejdere.

DTU Elektros kontorer og faciliteter er beliggende på både Lyngby og Risø Campi.

Faggrupper

Centre

Klik for at besøge Automation and Controls hjemmeside