Ph.d.-projekter

DTU samarbejder med en lang række virksomheder i forbindelse med uddannelse af ph.d.-studerende.

Virksomheder har følgende muligheder:

Erhvervs-ph.d.

Denne ordning administreres af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Formålet med ordningen er at fremme udvikling og innovation i dansk erhvervsliv. Ministeriet yder tilskud til løn etc. til universitetet.

Læs mere om Erhvervs-ph.d.

Samfinansieret ph.d.-stipendium

Virksomheder har mulighed for delvis at finansiere et ph.d.-studium ved DTU. Studerende som er indskrevet ved et forskeruddannelsesprogram finansieres typisk med et års finansiering fra en virksomhed. Det dækker løn, overhead m.v. til universitetet.

Læs mere om samfinansieret ph.d.-stipendium.