Erhvervs-ph.d.

DTU Elektro samarbejder med en lang række virksomheder i forbindelse med uddannelse af ph.d.-studerende.

Virksomhederne har følgende muligheder:

Samfinansiering af en ph.d.-studerende

Virksomheder, som ønsker udredning af et specifikt problem, har mulighed for delvis at finansiere et ph.d.-studium ved DTU Elektro. Studerende, som er indskrevet ved et forskeruddannelsesprogram, finansieres typisk med et års finansiering fra en virksomhed. Det dækker løn, taxameter og overhead til universitetet.

Finansiering af en ph.d.-studerende.
 

Erhvervs-ph.d.-studerende

Denne ordning administreres af Innovationsfonden. Formålet med ordningen er at fremme udvikling og innovation i dansk erhvervsliv. Fonden yder tilskud til løn og betaler taxametertilskuddet til universitetet.
 
Ønsker din virksomhed at ansætte en erhvervs-ph.d.-studerende inden for vores forskningsområder, kan du kontakte en af flg. kontaktpersoner på DTU Elektro.