Civilingeniør

Civilingeniøruddannelsen er opbygget af en treårig bacheloruddannelse og en toårig kandidatuddannelse.

DTU’s civilingeniøruddannelse er en forskningsbaseret teknisk-naturvidenskabelig kandidatuddannelse med stærk faglighed, stor valgfrihed og fleksibilitet.

Bacherloruddannelser
Den treårige bacheloruddannelse er en teknisk-videnskabelig grunduddannelse, som giver dig basal viden inden for naturvidenskab og teknologi. Bacheloruddannelsen kvalificerer dig først og fremmest til optagelse på den toårige kandidatuddannelse.

Kandidatuddannelser
Den to-årige kandidatuddannelse er en anvendelsesorienteret ingeniørfaglig uddannelse, der tager fat, hvor bacheloruddannelsen slap. Du opnår gennem studiet en dybere viden om dit fagområde.