Studieledere på DTU Elektro

Stil dine uddannelsesspørgsmål til DTU Elektros studieledere.

Diplomingeniør
Elektrisk Energiteknologi: Joachim Holbøll

Bachelor 
Elektroteknologi: Hans Henrik Niemann
Medicin og Teknologi: Kaj-Åge Henneberg

Kandidat
Elektroteknologi: Ole Ravn
Medicin og Teknologi: Jens E. Wilhjelm
Lyd og Akustisk Teknologi: Finn T. Agerkvist