Studienævn på DTU Elektro

DTU Elektros studienævnsmedlemmer
Lærere

Jens Christian Andersen, formand
Esben H. Larsen
Marie Sand Traberg

Studerende

Karla Brunak
Christine Stampe Hvidtfeldt
Thit Nybo Andersen

Studieledere

Elektrisk Energiteknologi (Diplomingeniør): Joachim Holbøll
Elektroteknologi (Bachelor): Kaj Bjarne Jakobsen
Medicin og Teknologi (Bachelor): Kaj-Åge Henneberg
Elektroteknologi (Kandidat): Ole Ravn
Medicin og Teknologi (Kandidat): Jens E. Wilhjelm
Lyd og Akustisk Teknologi (Kandidat): Finn T. Agerkvist

Ph.d.- og studieadministrator
Kerstin Lunding Smith, referent

Observatører

Michael A. E. Andersen
Henning Skriver
Claus Kjærgaard

Studienævnsopgaver