Studienævn på DTU Elektro

DTU Elektros studienævnsmedlemmer
VIP-medlemmer:

Jens Christian Andersen (formand)
Bastian Epp
Joachim Holbøll

Suppleant:
Marie Sand Traberg

Studerende:

Karla Brunak (næstformand)
Mark Henney
Lucas Bune Jensen

Suppleanter:

Mads Krabbe Jepsen
Jacob Ribergaard Vinther
Emil Kristiansen

Ph.d.- og studieadministrator:

Kerstin Lunding Smith, referent

Studienævnsopgaver