Ph.d.-forskning

DTU Elektro har et internationalt forskningsmiljø med ph.d.-studerende og forskere fra det meste af verden.  

Instituttets ph.d.-studerende er finansieret via erhvervsstipendier, ph.d.-forskeruddannelsesprogrammer eller DTU-stipendier. Der er løbende omkring 100 studerende, der forsker som ph.d.-studerende på DTU Elektro. 

Forskeruddannelse 

Ph.d.-studiet er en 3-årig forskeruddannelse, hvor den ph.d.-studerende under vejledning uddannes til forsker. Et ph.d.-studium består af: 

  • et selvstændigt forskningsprojekt
  • et uddannelsesforløb svarende til 30 ECTS point
  • et undervisnings- og formidlingsforløb svarende til 6 mdr.
  • et eksternt forskningsophold
  • udfærdigelse af en videnskabelig afhandling
  • et offentligt forsvar

    Ph.d.-udvalg

    Forskeruddannelsen på DTU er opdelt i fem ph.d.-programmer. Hvert program har et ph.d.-udvalg, som har hovedansvaret for det faglige forløb af ph.d.-uddannelsen inden for det pågældende program. Som ph.d.-studerende ved DTU Elektro hører man under ph.d-udvalget for Elektronik, Kommunikation og Rumforskning.