Kontakt os

Danmarks Tekniske Universitet

DTU Elektro
Institut for Elektroteknologi

Ørsteds Plads
Bygning 348
2800 Kgs. Lyngby

45 25 38 00
elektro@elektro.dtu.dk

CVR-nr. DK 30 06 09 46
EAN-nr. 5798000430310

Medarbejdere på DTU Elektro (link til komplet liste over medarbejdere)

Navn E-mail Telefon/MOBIL
 

Preben Jørgensen
Institutdirektør

prebjo@elektro.dtu.dk
45 25 36 54
93 51 12 11
Professor, Michael A.E. Andersen
Viceinstitutdirektør
ma@elektro.dtu.dk
45 25 36 01
40 59 52 99
- Vakant -
Administrationschef
-  -

Thomas Meier Sørensen
Teknisk chef

thms@elektro.dtu.dk 51 80 15 58
 
Camilla Christiane Hermann
Kommunikation
ccher@elektro.dtu.dk
45 25 52 94
Kerstin Lunding Smith
Ph.d.- og studieadministration
klsmith@elektro.dtu.dk
 
45 25 36 71
 
 
Sektionsledere

Acoustic Technology (ACT)
Lektor, Finn T. Agerkvist

fa@elektro.dtu.dk
45 25 39 41
50 50 68 48
Autonomous Systems (ASY)
Lektor,Lazaros Nalpantidis          
lanalpa@elektro.dtu.dk
51 62 17 76

Center for Electric Power and Energy (CEE)
Professor, Jacob Østergaard

joe@elektro.dtu.dk
45 25 35 01
25 13 05 01
Electromagnetic Systems (EMS)
Lektor,Samel Arslanagic
sar@elektro.dtu.dk
45 25 38 29 

Electronics (ELE)
Professor, Michael A.E. Andersen

ma@elektro.dtu.dk
45 25 36 01
40 59 52 99

Robotics and Automation (RAU)
Professor, Ole Ravn

or@elektro.dtu.dk
45 25 35 60 
     
Centerledere
Center for Electric Power and Energy (CEE)
Professor, Jacob Østergaard
 joe@elektro.dtu.dk 45 25 35 01
25 13 05 01
Center for Playware (PLAY)
Professor, Henrik Hautop Lund
hhl@elektro.dtu.dk
45 25 39 29
40 20 34 48
Centre for Acoustic-Mechanical Micro Systems (CAMM)
Professor MSO, Frieder Lucklum
fluc@elektro.dtu.dk 
93 51 19 39
Centre for Collaborative Autonomous Systems (CCAS)
Lektor, Roberto Galeazzi
rg@elektro.dtu.dk 45 25 35 49
     
Formand for institutstudienævnet
Lektor, Jens Christian Andersen jca@elektro.dtu.dk
45 25 35 81
20 35 82 24
     
Studieledere
Elektroteknologi, bachelor
Lektor, Kaj Bjarne Jakobsen
kbj@elektro.dtu.dk
45 25 52 55
23 67 46 47
Bæredygtigt Energidesign, bachelor
Professor, Joachim Holbøll

jh@elektro.dtu.dk

45 25 35 15
24 40 42 38
Elektroteknologi, kandidat
Lektor, Zhe Zhang                         
zz@elektro.dtu.dk
45 25 34 86
Lyd og Akustisk Teknologi, kandidat
Lektor, Efren Fernandez Grande             
efg@elektro.dtu.dk
45 25 39 40

Autonome Systemer, kandidat
Professor, Ole Ravn

or@elektro.dtu.dk 45 25 35 60 
Autonome Systemer, kandidat
Lektor, Lazaros Nalpantidis
lanalpa@elektro.dtu.dk
 
51 62 17 76