Online Projektdag

Deltag i et værdifuldt samarbejde til gavn for din virksomhed.

Vi tilbyder din virksomhed et professionelt samarbejde med en afsluttende civilingeniørstuderende for et halvt år.

 Project Day - DTU Electrical Engineering

Dato: Onsdag, den 18. november 2020, kl. 13:00 – 16:00 

Sted: Online via Zoom:  https://dtudk.zoom.us/j/64446006220?pwd=cDVjeU9tMWJaQnkxakhPM3gyQ1FRZz09

På projektdagen møder du DTU Elektro's studerende, vejledere og andre projektudbydere. Vi skaber rammerne for et samarbejde imellem virksomhederne og de studerende.

Program:

13:00 Velkomst og introduktion ved Professor, Viceinstitutdirektør, Michael A.E. Andersen – kandidatuddannelsen på DTU Elektro
13:10 Online præsentation af projekter
14:00 Kort pause 
14:10 Online præsentation af projekter 
15:10 Q & A (Plenum)
15:15 Individuelle zoom-møder: Studerende og virksomheder diskuterer projektforslag 

Tilmelding senest 11. november: Kerstin Lunding Smith (klsmith@elektro.dtu.dk)

Kandidatuddannelsen i Elektroteknologi (MSc EE) ved DTU Elektro uddanner de studerende til at arbejde inden for det elektroteknologiske område.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et kandidatspeciale i 10. semester. Kandidatspecialet kan udføres som et projekt i en virksomhed med elektroteknologisk relevans eller på en forskningsinstitution i samarbejde med DTU. Vi vil derfor meget gerne have projektforslag fra en række eksterne partnere.

Tilmelding af projekter

DTUs praktik- og projektbank indeholder forslag fra virksomheder og institutioner til projekter, som DTU-studerende kan vælge ifm. deres kandidatspeciale.

Har du forslag til projekter, beder vi dig opdatere dem i DTUs praktik- og projektbank. Du udfylder en online-formular for hvert projekt. Herefter bliver projekterne opslået på DTU's hjemmeside, og der bliver knyttet en vejleder fra DTU til de respektive projekter. 

Frist for indlevering af projektforslag

Projektforslag til projektdagen ser vi gerne inddateret i praktik- og projektbanken før den 11. november 2020

Projektets formål

Projektet skal demonstrere, at den studerende selvstændigt kan gennemføre en ingeniørteknisk opgave inden for det elektroteknologiske område. Den studerende skal tilrettelægge arbejdet, udføre det, vurdere løsningen og beskrive den skriftligt og mundtligt.

Den studerendes baggrund

Studerende ved kandidatuddannelsen har mulighed for at lade studiet foregå med hel eller delvis tilknytning til de faggrupper, som er repræsenteret ved DTU Elektro.

Kandidatuddannelsen er kendetegnet ved, at studerende kan vælge en af fem studielinjer. Dette er dog ikke et krav, da uddannelsen kan gennemføres uden studielinje.

Vi understreger, at det er DTU-vejlederens ansvar, at sikre det bedste match i mellem projektudbyderen og den studerende.

Regler

Projektet udarbejdes på 10. semester og giver 30-35 point svarende til 840-980 timer. Der tilknyttes en vejleder fra DTU. Projektet kan udarbejdes i en virksomhed med elektroteknologisk relevans eller på en forskningsinstitution i samarbejde med DTU, hvor de studerende får deres daglige gang. Afleveringsfristen bestemmes ved projektets begyndelse, og kan ikke senere ændres.

Projektet afsluttes med en skriftlig rapport på dansk eller engelsk, og denne bedømmes ved ekstern censur. Rapporten fremlægges mundtligt, og der foretages en individuel bedømmelse ud fra 12-skalaen. Der kan være 1-2 deltagere på samme projekt. 

Reglerne for projekter er beskrevet i detaljer i DTU's Studieordninger.

Rettigheder

Rettighederne til projektet aftales via en kontrakt mellem parterne inden projektets igangsættes. Et eksempel på en sådan kontrakt kan fås ved henvendelse til Kerstin Lunding Smith. Projektrapporten kan hemmeligholdes og eksamen kan være lukket af hensyn til patentering. Normalt er både eksamen og rapport offentligt tilgængelig med mindre andet aftales i løbet af projektet.

Kontakt

Kerstin Lunding Smith
Ph.d.- og studieadministrator
DTU Elektro
45 25 36 71

Kontakt

Zhe Zhang
Lektor
DTU Elektro
45 25 34 86

Kontakt

Lazaros Nalpantidis
Lektor, Studieleder
DTU Elektro
51 62 17 76

Kontakt

Efren Fernandez Grande
Lektor
DTU Elektro
45 25 39 40