Civilingeniør

Civilingeniøruddannelsen er opbygget af en treårig bacheloruddannelse og en toårig kandidatuddannelse.

DTU’s civilingeniøruddannelse er en forskningsbaseret teknisk-naturvidenskabelig kandidatuddannelse med stærk faglighed, stor valgfrihed og fleksibilitet.

Bacherloruddannelser
Den treårige bacheloruddannelse er en teknisk-videnskabelig grunduddannelse, som giver dig basal viden inden for naturvidenskab og teknologi. Bacheloruddannelsen kvalificerer dig først og fremmest til optagelse på den toårige kandidatuddannelse.

Kandidatuddannelser
Den to-årige kandidatuddannelse er en anvendelsesorienteret ingeniørfaglig uddannelse, der tager fat, hvor bacheloruddannelsen slap. Du opnår gennem studiet en dybere viden om dit fagområde.

Internationale fællesuddannelser
Instituttet bidrager til de to følgende DTU-KAIST Dual Degree kandidatuddannelser: