Lightning (Photo: T. Kaare Smith)

Forskningsformidling

DTU Elektro formidler sin forskning via forskellige platforme og kanaler. Nedenfor ses nogle af mulighederne med links til, hvor du kan læse/høre om vores forskning.

Populærvidenskabelige artikler på web
Her på vores instituthjemmeside udgives løbende artikler og nyheder fra hele DTU Elektro.

Nyhedsbrev
Vores eksterne nyhedsbrev, som udkommer månedligt med undtagelse af juli måned, opsamler de vigtigste nyheder fra DTU Elektros nyhedsflow på web. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet, så vil du modtage det pr. mail næste gang det udkommer.

Vi har også et internt nyhedsbrev til instituttets ansatte.

Videnskabelige artikler
De videnskabelige artikler som udarbejdes på DTU, herunder DTU Elektro, kan findes i DTU Orbit – The Research Information System.

SoMe
DTU Elektro har en Facebook-profil, hvor der løbende ’postes’ relevante nyheder, billeder og information om events såsom ph.d.-forsvar o.a.

På vores LinkedIn-virksomhedsside udgives løbende info om  ledige stillinger, events samt relevante nyheder fra instituttet.

Video
DTUs YouTube-kanal kan du finde reportager, undervisning og film om uddannelserne på DTU, herunder uddannelserne som DTU Elektro bidrager til.

Podcast
DTU Podcast omfatter interviews, reportager og portrætter fra DTU og tager dig med dybt ind i en fantastisk verden af videnskab og teknologi. Disse podcasts varer typisk 24-27 minutter og er tilrettelagt af Anders Høeg Nissen fra podLAB. Flere af de aktuelle podcasts tager afsæt i DTU Elektros forskning.

TECHFolk er en podcast for dig, som vil inspireres af andres livslange nysgerrighed og hang til ny viden gennem forskning og uddannelse. TECHfolk er produceret af DTU Learn for Life og finansieret med hjælp fra Otto Mønsteds Fond.

Mød DTU Elektro
Du kan møde DTU hvert år på Folkemødet på Bornholm, og når der holdes Forskningens Døgn på Lyngby Campus om foråret. DTU Elektro deltager typisk i disse arrangementer

Tilbud til gymnasier og skoler
DTU har forskellige tilbud til gymnasier og skoler bl.a. studieretningsprojekter (SRP) til 3.g’ere - som også DTU Elektro bidrager til.

Til de uddannelsessøgende afholdes der én gang årligt Åbent Hus på DTU, hvor du kan blive klogere på DTUs uddannelser. DTU Elektro deltager med flg. uddannelser:

Bachelor i Elektroteknonologi
Bachelor i Bæredygtigt Energidesign

DTU Elektro deltager typisk også med en robotstand, hvor det er muligt at opleve demo af robotter.