Ph.d-projekter ved DTU Elektro

DTU Elektro har løbende omkring 90+ ph.d-studerende.

Her kan du læse om nogle af de mange spændende og innovative ph.d.-projekter, der gennemføres på instituttet. De fleste af projekterne virkeliggøres i tæt samarbejde med vores eksterne industrielle samarbejdspartnere. Et samarbejde, som vi anser som værende betydningsfuldt, og afgørende når forskningsaktiviteter til gavn for samfundet skal realiseres.

Oversigten over ph.d.-projekter nedenfor er opdelt i igangværende og afsluttede projekter. Projekterne er grupperet under de DTU Elektro-sektioner og -centre, som de er knyttet til.

Igangværende ph.d.-projekter  Afsluttede ph.d.-projekter

Sektioner:

Acoustic Technology (ACT) 
Autonomous Systems (ASY)
Center for Electric Power and Energy (CEE) 
Electromagnetic Systems (EMS)
Electronics (ELE)
Robotics and Automation (RAU) 

Centre:

Centre for Acoustic-Mechanical Micro Systems (CAMM)
Centre for Collaborative Autonomous Systems (CCAS)
Center for Electric Power and Energy (CEE)

Sektioner:

Acoustic Technology (ACT)
Autonomous Systems (ASY)
Center for Electric Power and Energy (CEE)
Electromagnetic Systems (EMS)
Electronics (ELE) 
Robotics and Automation (RAU) 

Centre:

Centre for Acoustic-Mechanical Micro Systems (CAMM)
Centre for Collaborative Autonomous Systems (CCAS)
Center for Electric Power and Energy (CEE)

DTU Orbit
Du kan også søge igangværende og afsluttede ph.d.-projekter ved DTU Elektro frem via DTU Orbit (DTUs research information system).

DTU Elektro's side i DTU Orbit. 

Ph.d.-studerende om sit projekt