Automation (Photo: Mikkel Adsbøl)

Postdoc

DTU Elektro har et antal postdoc-studerende tilknyttet. Arbejdsopgaverne for en postdoc vil normalt primært være forskning, men kan også være undervisning i et vist omfang. Kvalifikationskravet er videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. Postdoc-stillingen er en tidsbegrænset videnskabelig stilling og kan besættes for en periode på op til 4 år på samme universitet. 

Her kan du blive klogere på nogle af de mange interessante og nyskabende projekter, der gennemføres på instituttet. De fleste af projekterne virkeliggøres i tæt samarbejde med vores værdsatte eksterne samarbejdspartnere.

Postdoc-projekterne nedenfor er grupperet under de forskningsgrupper på instituttet, som de er knyttet til.

Postdoc-projekter

Acoustic Technology
Automation and Control
Center for Electric Power and Energy
Electromagnetic Systems
Electronics

Du kan også søge igangværende og afsluttede Postdoc-projekter ved DTU Elektro frem via DTU Orbit (DTUs research information system).

Læs mere om postdoc på dtu.dk.