Automation (Photo: Mikkel Adsbøl)

Postdoc

DTU Elektro har et antal postdoc-studerende tilknyttet. Arbejdsopgaverne for en postdoc vil normalt primært være forskning, men kan også være undervisning i et vist omfang. Kvalifikationskravet er videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. Postdoc-stillingen er en tidsbegrænset videnskabelig stilling og kan besættes for en periode på op til 4 år på samme universitet. 

Her kan du blive klogere på nogle af de mange interessante og nyskabende projekter, der gennemføres på instituttet. De fleste af projekterne virkeliggøres i tæt samarbejde med vores værdsatte eksterne samarbejdspartnere.

Postdoc-projekterne nedenfor er grupperet under de sektioner på instituttet, som de er knyttet til.

Postdoc-projekter

Acoustic Technology (ACT)
Autonomous Systems (ASY) 
Center for Electric Power and Energy (CEE)
Electromagnetic Systems (EMS)
Electronics (ELE)
Robotics and Automation (RAU)

Du kan også søge igangværende og afsluttede Postdoc-projekter ved DTU Elektro frem via DTU Orbit (DTU's research information system).

Læs mere om postdoc på dtu.dk.