Outdoor concert (Photo: Tuala Hjarnø)

Lyden til Tivolis fredagsrock skal tæmmes

onsdag 30 nov 16

Den mest avancerede lydteknologi og forskning skal i brug for at forbedre lyden ved store udendørs koncerter. DTU Elektro skal bidrage til, at både publikum og naboer får en bedre oplevelse.

Klager fra naboerne over støj fra fredagsrocken i Tivoli har været startskuddet til et stort europæisk projekt om lyd ved koncerter i byområder. I Danmark er det DTU, der sammen med bl.a. Brüel & Kjær og Tivoli, skal bidrage til at styre lyden langt bedre i dag.

”Vores mål er både at kunne give tilhørerne en bedre lydoplevelse og samtidig sørge for, at koncertlyden i mindre udstrækning end i dag generer omgivelserne”, forklarer Finn T. Agerkvist, leder af DTU Elektros forskningsenhed for Lyd og akustisk teknologi. 

”I laboratoriet kan vi allerede nu styre lydudbredelsen meget præcis ved hjælp af et stort antal højttalere, såkaldte arrays. Hvis du forestiller dig højttalerne stillet op på hver sin side af et publikums areal, kan den enkelte højttaler både udsende lyd og samtidig eliminere de lydbølger, der kommer fra højttalerne overfor. På den måde kan man ”indhegne” og målrette lyden til publikum. Det kommer med andre ord til at betyde, at de personer, der har valgt at deltage i festen, får en fed lydoplevelse, mens naboerne slipper for generne,” siger Finn T. Agerkvist. 
 
Indtil videre er al forskning i området dog udelukkende foregået i DTU’s lyddøde rum. 
”Den store udfordring bliver derfor at tage teknik og metoder ud i byrummet og gøre metoderne robuste nok til også at kunne håndtere f.eks. kraftig vind fra skiftende retninger, der får lyden til at spredes til områder, hvor den ikke er ønsket,” fortsætter han. Lydkontrolsystemet vil derfor inkludere en model for lydudbredelse til naboområderne, som løbende vil blive opdateret med meteorologiske data. 

Forbedring af lyd til alle parter
I projektet går man efter at øge lydniveauet for publikum og sænke det for omgivelserne med en samlet forbedring på 10 dB eller mere. I øjeblikket er der både klager fra naboerne over støjniveauet fra musikken og fra de af Tivolis gæster, der er tilhørere til koncerten. Sidstnævnte er kede af at lyden er stærkt dæmpet og dermed ikke giver den fulde musikoplevelse. 

”Arbejdet med lydzoner skal gøre det muligt at målrette lyden til udvalgte grupper og områder. Når det lykkes, kan vi gøre en kæmpe forskel for både koncertdeltagere og naboer ikke kun i Tivoli – men ved alle udendørs arrangementer verden over”, tilføjer Finn T. Agerkvist, der sammen med resten af sin stab på DTU er førende inden for forskning i analyse og kontrol af lydfelter. 
 
Projektet er støttet af EU og omfatter i alt 28 partnere fra 6 lande. Arbejdet med at styre lyden bedre indledes i 2017. Sideløbende vil en anden del af MONICA projektet have fokus på sikkerhedsaspektet, der også er en udfordring ved store udendørs musikarrangementer. 

Fakta

  • EU-kommissionen har givet 112 mio. kr. til det internationale forskningsprojekt om lyd, MONICA – Management Of Networked IoT Wearables – Very Large Scale Demonstration of Cultural Societal Applications. 
  • Projektet løber over en tre-årig periode fra 2017 til 2019.
  • 28 partnere fra Danmark, Tyskland, Frankrig, Italien, Holland og Sverige har underskrevet en såkaldt Grant Agreement. 
  • Udover støjproblematikken beskæftiger projektet sig med sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med events. 
  • De danske partnere i det samlede projekt er: Brüel & Kjær Sound, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), IN-JET, Praesidio, RING Advocacy, Tivoli, Væksthus Sjælland og Københavns Kommune.