Formanden for Elektrofondet Ole Lauridsen (yderst tv.) gratulerer årets modtager af Elektroprisen Kresten Yvind (nr. 2 fra venstre) samt kandidatprismodtagerne Camilla Lund, Caspar Jespersen og Matteo Cesari. (Foto: Henrik Frydkjær)

Tre E-kandidatpriser til DTU Elektro

fredag 01 dec 17

Kontakt

Chresten Træholt
Lektor
DTU Elektro
45 25 35 18

Kontakt

Helge Bjarup Dissing Sørensen
Gruppeleder, Lektor MSK, Ph.D.
DTU Sundhedsteknologi
45 25 52 44
Dette års Elektropris og E-kandidatpriser er netop blevet uddelt af Elektrofondet.

Elektroprisen gik til DTU-lektor og tre kandidatpriser gik til kandidater fra DTU Elektro. 

DTU-lektor vinder Elektroprisen 2017

Civilingeniør og lektor på DTU, Kresten Yvind, er dette års modtager af Elektroprisen, som netop er uddelt af Elektrofondet i Ingeniørforeningen, IDA.
 
Kresten Yvind er 43 år og ph.d. fra 2003. Siden 2008 har han været en meget aktiv og dynamisk leder af forskningsgruppen ”Nano-photonic Devices” på DTU Fotonik, hvor han i samarbejde med DTU Danchip har opbygget en internationalt førende facilitet til fabrikation af opto-elektroniske komponenter og avancerede halvlederkomponenter til optisk kommunikation.
 
Også når det gælder det videnskabelige arbejde er aktivitetsniveauet højt hos årets prismodtager. Kresten Yvinds forskning har resulteret i en omfattende videnskabelig produktion med 107 videnskabelige publikationer og 169 konferencebidrag.

Alene i 2017 er det blevet til 4 publikationer i anerkendte tidsskrifter og 6 (peer reviewed) konferencebidrag. Derudover holder Kresten Yvind 5 patenter.
 
I motiveringen fremhæves Kresten Yvinds klare ingeniørmæssige tilgang til sit forskningsområde, hvor det arbejdsmæssige fokus i høj grad handler om den praktiske anvendelse af teknologier og komponenter.

Apropos anvendelse, så har Kresten Yvinds komponenter været anvendt i adskillige rekordforsøg, hvor DTU Fotonik har markeret sig som indehaver af verdensrekorden i højhastigheds optisk kommunikation.
 
”Kresten Yvinds indsats ventes at få stor betydning for Danmarks fremtidige industrielle og forskningsmæssige stade inden for fotonik og optisk kommunikation,” lyder det sammenfattende om baggrunden for valget af årets Elektroprismodtager.
 
Udover den faglige anerkendelse, som Elektroprisen er udtryk for, ledsages prisen af et beløb på 30.000 kr.

Priser til lovende Elektro-kandidater

I forbindelse med Elektroprisen uddeles også en række kandidatpriser, som gives til nyuddannede, lovende ingeniører. Årets uddeling belønnede tre afgangsprojekter med kandidatpriser på hver 10.000 kr., som i øvrigt alle gik til kandidater fra DTU Elektro.

 Camilla Lund (Photo: Henrik Frydkjær)

Camilla Lund modtager kandidatprisen for sit masterprojekt fra juni i år, hvor hun arbejdede med analyse af funktion og økonomi for et netforbundet Li-ion batteri på ikke mindre end 460 kWh i forbindelse med EnergyLab Nordhavn projektet. På baggrund af masterprojektet har hun tilvejebragt et grundlag for økonomiske overvejelser om, hvilket potentiale store batterier i el-nettet har i en fremtid med endnu mere vindkraft og solceller i den danske el-forsyning.

Vejledere: Lektor Chresten Træholt og Postdoc Seyedmostafa Hashemi Toghroljerdi,Center for Electric Power and Energy, DTU Elektro samt Carsten Buhl, Radius.

Se video med Camilla Lunds præsentation af hendes projekt.

Caspar Jespersen (Photo: Henrik Frydkjær)

Caspar A. B. Jespersen modtager kandidatprisen for et projekt om automatisk detektion af såkaldte mikroopvågninger i forbindelse med søvn, som er et centralt tema i forbindelse med diagnosticering af søvnsygdomme. I forbindelse med projektet har han udviklet en automatisk klassifikationsmetode som betyder, at lægerne kan analysere en hel nats søvn fra en patient på få sekunder i modsætning til en ofte timelang manuel indsats.

Hovedvejleder: Lektor Helge B.D. Sørensen, Biomedical Engineering, DTU Elektro.
Vejledere: Professor MD DMSc Poul Jørgen Jennum, Rigshospitalet og Professor MD PhD, Emmanuel Mignot, Stanford University.

Se video med Caspar Jespersens præsentation af hans projekt.

Matteo Cesari (Photo: Henrik Frydkjær)

Årets tredje kandidatpris gik til Matteo Cesari for hans masterprojekt om at automatisere og standardisere beregninger af flere forskellige kliniske parametre ud fra målte EKG-signaler. Særligt var målet en hurtig og automatisk beregning af den såkaldte T-wave amplitude (TWA), der kan bruges til at vurdere stimuleringen af hjertemuskulaturen. En opgave, der tidligere krævede omfattende manuelt arbejde af en kardiolog. I projektet, som blev gennemført i et samarbejde mellem DTU Elektro og Frederiksberg Hospital, blev der udviklet en automatisk wavelet-baseret algoritme til identifikation af peak- og sluttidspunkter for T-wave signalet samt den vigtige amplitude.

Hovedvejleder: Lektor Helge B.D. Sørensen, Biomedical Engineering, DTU Elektro.
Vejleder: Læge Jesper Mehlsen, Forskningsleder, Frederiksberg Hospital.

Se video med Matteo Cesaris præsentation af hans projekt.
 
Elektroprisen og kandidatpriserne blev motiveret og overrakt af Elektrofondets formand Ole Lauridsen, og den opgave er han både glad og stolt over at udføre:
 
”Et gennemgående træk ved årets prismodtagere og projekter er jo, at de på fornem vis imødekommer mange af de elementer som Elektrofondet har særligt fokus på: Højt fagligt niveau, ingeniørfaglig grundighed, samarbejde mellem universiteter og samfundet – og ikke mindst, at de har et stort fokus på praktisk anvendelse i den virkelige verden”, siger Ole Lauridsen.

Prisoverrækkelsen fandt sted i Ingeniørhuset på Kalvebod Brygge i København onsdag den 29. november 2017.

E-priserne

  • Elektroprisen er en årlig hæderspris, som Elektrofondet uddeler til en person, med en lovende indsats inden for det elektrotekniske/elektroniske fagområde, vist ved fremragende teknisk-videnskabeligt arbejde, på højt fagligt niveau gennem nogle år og tilknyttet dansk forskning eller industri.

 

  • E-kandidatpriserne uddeles til unge lovende ingeniørkandidater inden for det elektrotekniske/elektroniske fagområde med afgangseksamen fra én af de danske ingeniøruddannelsesinstitutioner. Kandidaterne forventes at have leveret et særligt fremragende afgangsprojekt med et betydeligt teknisk/videnskabeligt indhold samt perspektiver for praktisk udnyttelse.