Foto Mikal Schlosser

Nyt forskningscenter for autonome systemer

mandag 19 okt 20
|

Kontakt

Roberto Galeazzi
Lektor
DTU Electro
45 25 35 49

CCAS

Centre for Collaborative Autonomous Systems har deltagelse fra DTU Elektro, DTU Space, DTU Compute og DTU Management

Se mere: ccas.dtu.dk


Kandidatuddannelse

DTU tilbyder en kandidatuddannelse i Autonome Systemer. Læs mere her
Centre for Collaborative Autonomous Systems repræsenterer den nyeste forskning inden for højt automatiserede og intelligente systemer og rummer en af verdens største testfaciliteter for robotter og droner.

DTU har netop åbnet Centre for Collaborative Autonomous Systems, CCAS. Samarbejdende autonome systemer er et nyt forskningsområde, der har fokus på at udvikle automatiserede og intelligente systemer. Systemer, der kan tilpasse sig omgivelserne og udføre komplekse opgaver helt eller næsten uden menneskelig indblanding, enten i samarbejde med andre maskiner eller med mennesker. Kendte eksempler på autonome systemer er selvkørende biler eller droner til anvendelse i inspektionsopgaver.

I det nye forskningsområde indgår elementer fra mange forskellige videnskabelige felter. f.eks. kunstig intelligens, robotteknologi, billedgenkendelse, analyse af big data, teknologi-management og fjernstyring.

”Vi er stolte over at stå bag det første danske center for fremtidens forskning i og udvikling af autonome systemer. Autonome systemer er en indsats på tværs af traditionelle fagligheder og et godt eksempel på, hvordan man kan udnytte teknologier til gavn for mennesker og dermed bidrage til at gøre vores liv både nemmere og bedre i fremtiden,” siger DTU’s rektor Anders Bjarklev.

Unik testfacilitet.Sammen med det nye forskningscenter åbnede DTU også en nyopført stor testhal, Autonomous Systems Test Arena (ASTA), med faciliteter til afprøvning af robot- og droneteknologi. I den 1000 m2 store hal, der er den eneste i Europa af sin slags, vil forskere, studerende og virksomheder fremover kunne afprøve nye løsninger inden for autonome systemer, både på jorden, i luften og i vand.

Indvielsen af Centre for Collaborative Autonomous Systems bød på demonstrationer af autonome systemer i den nye testfacilitet. Bl.a. et exoskelet til genoptræning af mennesker med nedsatte fysiske funktioner, en autonom mini-ubåd, der kan kortlægge havbunden, og et samarbejde mellem en robot og drone om opbygningen af en væg. En del af universitetets nuværende forskningsprojekter blev også præsenteret, bl.a. Shipping Lab-projektet, der arbejder på at gøre skibe autonome, så manøvrering og styring kan ske helt eller delvist uden bemanding på broen. 

”Visionen for det nye center er at udvikle autonome teknologier og løsninger, der kan bidrage til at forbedre vores liv. Vi kan allerede nu se store fordele inden for transportområdet. Eksempelvis vil autonome busser og havnebusser kunne øge omfanget og brugen af offentlig transport, og dermed forbedre forbindelserne mellem byer og deres opland markant,” siger Roberto Galeazzi, der er leder af Centre for Collaborative Autonomous Systems. 

Foto Mikal Schlosser

Autonome systemer spiller også en central rolle for udviklingen af smarte energisystemer, så de enkelte delelementer, f.eks. en varmepumpe, selv bliver i stand til at vurdere, hvornår netværket har behov for at få tilført energi, ligesom de kan give mennesker med funktionsnedsættelser mulighed for at indtage en mere aktiv rolle i deres erhvervsmæssige og sociale liv.

”Små og mellemstore virksomheder har allerede taget den første bølge af digitalisering og anvendelse af robotteknologi til sig og brugt den til at strømline deres produktion. Autonome systemer vil give den udvikling et boost og muliggøre, at vi fremover endelig kan betegne produktionsprocessen ’Industri 4.0’,” siger Roberto Galeazzi.

En stor del af forskningen og udviklingen i centret for samarbejdende autonome systemer kommer da også til at foregå i samarbejde med både nationale og udenlandske virksomheder, som har behov for en øget automatisering af deres produkter og services.