Nogle af prismodtagerne 2020 (Fotograf: Henrik Frydkjær)

Prisfest i Elektrofond

mandag 14 sep 20

Kontakt

Markus Mogensen Henriksen
Ph.d.-studerende
DTU Electro
45 25 56 66
Årets uddeling af priser fra Elektrofondet i Ingeniørforeningen, IDA havde ekstraordinært to hovedpriser ved dette års uddeling. Udover den traditionelle Elektropris uddelte fondet også en særlig HCØ-Elektropris i anledning af 200-året for H. C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen.

Elektroprisen 2020
Modtager af Elektroprisen 2020 er fysiker og ph.d. Niels Gregersen, som til daglig arbejder ved DTU Fotonik. Her arbejder han bl.a. med at udvikle nye metoder, som kan føre til design af nye optiske komponenter med forbedrede egenskaber.
 
I sin forskning samarbejder Niels Gregersen med førende universiteter i Europa og Kina, hvilket bl.a. har ført til demonstration af enkelt-foton-kilder med verdensrekord i effektivitet. 
 
I motiveringen af Niels Gregersen fremhæves det desuden, at hans stærke faglighed har tiltrukket en lang række bevillinger, herunder et prestigefyldt ERC Consolidator Grant, ligesom han står i spidsen for et Marie Curie ITN-netværk, som samler de førende forskningsgrupper i Europa indenfor kvantefotonik. 
 
Elektroprisen HCØ2020
Årets ekstraordinære pris, Elektroprisen HCØ2020, tildeles Keld Folsach Rasmussen fra Grundfos. 
 
Med en ansættelse som erhvervsforsker inden for beregning og design af permanent magnet motorer i 1990’erne, har Keld Folsach Rasmussen gennem mere end 25 år været en drivende kraft i udviklingen af permanent magnet motor designs, som er helt essentielle for at opnå god styring og virkningsgrad i Grundfos’ pumpeapplikationer.  
 
Keld Folsach Rasmussen er i dag chefspecialist indenfor permanent magnet motorer hos Grundfos og er således stadig helt i front af virksomhedens fortsatte udvikling og optimering af motorer. 
 
Udover den faglige anerkendelse som Elektroprisen og HCØ-særprisen er udtryk for, ledsages hver af priserne med et beløb på 30.000 kr.
 
Priser til lovende kandidater
I forbindelse med Elektroprisen uddeler Elektrofondet også kandidatpriser, som gives til lovende nyuddannede inden for det elektrotekniske/elektroniske fagområde. Takket være en donation fra det fagtekniske netværk, IDA Elteknik, har det i år været muligt at uddele tre kandidatpriser på hver 10.000 kr.  

Markus Mogensen Henriksen modtager kandidatprisen for sit afgangsprojekt ved DTU. I projektet har han moduleret og designet en delta-sigma-baseret analog-til-digital konverter til brug i en avanceret halvlederproces. Ved at opbygge konverteren modulært kan man spare på strømforbruget i eksempelvis et høreapparat ved løbende at indstille konverterens opløsning. Markus Mogensen Henriksens vejledere er lektor Ivan Harald Holger Jørgensen, adjunkt Pere Llimos Muntal og postdoc Dennis Øland Larsen fra DTU Elektro.

Markus Mogensen Henriksen (Foto: Henrik Frydkjær).
Foto: Markus Mogensen Henriksen (Fotograf: Henrik Frydkjær) 

Anna Wulff Christensen modtager kandidatprisen for sit afgangsprojekt i fysik på Københavns Universitet. Projektet omhandlede såkaldt topologisk kvante-beregning, som er essentielt i forbindelse med bestræbelserne på at skabe fremtidens supercomputere, baseret på kvante-computing. 
 
I projektet arbejdede hun med at sætte et nyindkøbt AFM-system (Atomic Force Microscopy) til karakterisering af grupper af ”nanowires” og ”grøfter” op i Microsoft Quantum Lab i Lyngby. Arbejdet inkluderede bl.a. udvikling af software til statistisk analyse af de opmålte strukturer, ligesom hun arbejdede med udvikling af software til elektronmikroskopi og bidrog til diskussioner om dyrkningen af nanowires.
 
Årets tredje kandidatpris går til Rasmus Kjærsgaard for hans diplomafgangsprojekt på Syddansk Universitet: ”Water level detection using TDR technology”. Han tildeles prisen for et grundigt analytisk arbejde med en veludført og gennemtestet prototype, der skal bane vejen for kommercialiseringen af den velkendte måleteknologi. 
 
Elektroprisen og kandidatpriserne blev motiveret og overrakt af formanden for Elektrofondet, Ole Mørk Lauridsen. 
 
Om E-priserne
Elektroprisen er en årlig hæderspris, som Elektrofondet uddeler til en person med en lovende indsats inden for det elektrotekniske/elektroniske fagområde, vist ved fremragende teknisk-videnskabeligt arbejde på højt fagligt niveau gennem nogle år og tilknyttet dansk forskning eller industri. 
 
E-kandidatpriserne uddeles til unge lovende ingeniørkandidater inden for det elektrotekniske/elektroniske fagområde med afgangseksamen fra én af de danske ingeniøruddannelsesinstitutioner. Kandidaterne forventes at have leveret et særligt fremragende afgangsprojekt med et betydeligt teknisk/videnskabeligt indhold samt perspektiver for praktisk udnyttelse.
 
Elektroprisen og kandidatpriserne kan ikke søges, men uddeles kun efter indstilling.