Foto: DTU

Fremtidens energisystem er grønt, sammenkoblet og digitalt

mandag 28 sep 20

Kontakt

Henrik Madsen
Professor, Sektionsleder
DTU Compute
45 25 34 08

Kontakt

Jacob Østergaard
Professor, Divisionschef
DTU Wind
45 25 35 01

Kontakt

Marie Münster
Professor MSO
DTU Management
46 77 51 66

Smarte Energisystemer

Udtrykket ’smarte energisystemer’ dækker over et omkostningseffektivt, bæredygtigt og sikkert energisystem, hvor vedvarende energiproduktion, infrastrukturer og energiforbrug er integreret og koordineret gennem energitjenester, aktive brugere og teknologier.

Se feature om smarte energisystemers potentiale

Download: Sektorudviklingsprojekt om Smarte Energisystemer

 

Digitalisering er forudsætningen for et smart energisystem. Det var et af hovedbudskaberne fra en række eksperter på en høring i Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg mandag 21. september.

Vi skal have mere fokus på digitalisering af energisystemet. Sådan lød det fra DTU-forskere og flere repræsentanter fra de brancheorganisationer, der deltog i en høring med Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget om smarte energisystemer i Landstingssalen på Christiansborg mandag 21. september.

Til stede var bl.a. tre af DTU’s eksperter i smarte energisystemer: Henrik Madsen, professor på DTU Compute, Jacob Østergaard, professor på DTU Elektro, og Marie Münster, professor på DTU Management.

Formålet med høringen var at få overblik over, hvor de smarte energisystemer står i dag, og hvordan Danmark kan bruge dem til at reducere CO2-udledningen med 70 pct. inden 2030.

Ifølge en ny rapport fra DTU med input fra en række brancheforeninger kan man mindske Danmarks CO2-udledning med 22 mio. ton ved at koble elbiler, bygninger, vand, fjernvarme, el og gas samt forskellige industriprocesser sammen med energisektoren gennem nye digitale løsninger. Derved vil man mere effektivt kunne udnytte energien fra de vedvarende kilder som vind og sol.

”Kære politiker: Træk nu i arbejdstøjet. Det haster,” opfordrer Henrik Madsen.

”Vi skal have nye rammebetingelser snarest muligt. Energiafgifterne bør harmoniseres og kobles til CO2-emissionen fra den strøm, vi bruger. Det kan gøres nu. Yderligere skal der indføres dynamiske nettariffer, der baseres på den reelle belastning i elnettet døgnet igennem, og som kobles til de fysiske udfordringer i nettet. Det kan testes gennem Center Danmark, der er en ny national hub for digitaliserede og koblede energisystemer. Tests under Center Danmark kan sikre adgang til data fra hele Danmark. Hermed sikrer vi, at resultater efterfølgende kan implementeres i hele det danske samfund.”

”Med sådanne rammebetingelser på plads vil digitalisering og sektorkobling kunne tage over - og det vil bidrage til såvel grøn vækst, som at vi når 70 pct.-målet i 2030.”

Et paradigmeskifte

Et sådant smart energisystem kræver ifølge Jacob Østergaard et paradigmeskifte a la det, der skete inden for telekommunikation, hvor telefonen gik fra at være et opkaldsværktøj til at rumme services og apps som kamera, internet, spil, netbank m.m.

”Hovedudfordringen i dag er at få udviklet et integreret energisystem, der effektivt kan udnytte den vedvarende energi. Digitaliseringen er den lim, der gør det muligt. Der er behov for testzoner, hvor de digitale energiløsninger kan afprøves i samspil. Her kan vi med fordel trække på erfaringer fra storbylaboratoriet EnergyLab Nordhavn, hvor man demonstrerer, hvordan el, varme, bygninger og transport kan integreres i et fleksibelt digitalt energisystem,” siger Jacob Østergaard.

Han mener, at Danmark står i en pionerposition, hvor vi spiller en væsentlig rolle internationalt i forhold til forskning, udvikling og demonstration af intelligente energiløsninger. Det kan vi udvikle til et erhvervsmæssigt globalt lederskab inden for digitale energiløsninger.

Fleksibelt forbrug

Ifølge Marie Münster har et intelligent energisystem også en anden sidegevinst:

”Smarte energisystemer gør den grønne omstilling meget billigere, fordi de nedbryder silotænkning og sikrer en koordineret udbygning og drift. På den måde udnytter vi potentielle synergier mellem forskellige sektorer og net,” siger hun.

Hun mener, det er vigtigt, at vi går fra fleksibel produktion af energi til fleksibelt forbrug og lagring af energi:

”Mange konverteringsteknologier er allerede klar til at blive sat i værk – andre teknologier skal videreudvikles, opskaleres og demonstreres i virkeligheden for at levere på den lange bane. Det er vigtigt for at kunne sætte gang i elektrificering, men også for at kunne udnytte overskudsvarme fra f.eks. industrien. Men det er ikke nok at udvikle konverteringsteknologier, vi skal også udvikle system- og digitaliseringsløsninger.”

Høringen mundede således ud i en opfordring til politikerne om snarest at udvikle og implementere en strategi for en kobling af transport, bygninger, industri, landbrug og vand i et samlet energisystem.