Moving robot with coloured ‘building blocks’ and drone. (Photo: Mikal Schlosser)

Robotkonkurrence fremmer international forskning

torsdag 20 jan 22

Kontakt

Tobias Stenbock Andersen
Ph.d.-studerende
DTU Electro

Fakta

DTU har to gange tidligere, i 2017 og 2020, deltaget i MBZIRC-konkurrencen. Begge gange har de vundet sølv i en af konkurrencens udfordringer og var i 2020 en af de særligt indbudte deltagere.

https://www.mbzirc.com
Deltagelse i international robotkonkurrence tilskynder forskere til at udvikle ny og efterspurgt robotteknologi til bl.a. redningsaktioner.

Den internationale robotkonkurrence MBZIRC, Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge, afholdes næste gang i 2023, men allerede nu er forberedelserne i gang på verdens førende universiteter. Kun de bedste slipper gennem nåleøjet og får lov at deltage i konkurrencen, der kræver nye innovative løsninger fra forskerkræfterne. Konkurrencens opgaver er nemlig udvalgt med henblik på at finde udfordringer, det vil være formålstjenligt at få løst af robotter i fremtiden. 

”Den kommende konkurrence kommer til at foregå på et 10 km2 stort havområde, hvor vi med droner skal finde frem til en båd og efterfølgende kunne flytte noget fra denne båd til en anden. Opgaven er bl.a. relateret til overvågning i forbindelse med ulovligt fiskeri, ligesom den er relevant for redningsaktioner til vands,” siger Tobias Stenbock Andersen, der er en af forskerne bag DTU Elektro’s forberedelser til konkurrencen.
 
Tidligere konkurrencer har bl.a. indeholdt opgaver som brandslukning og indgreb mod droner, der kan forstyrre flytrafikken. Det har efterfølgende afstedkommet udgivelse af en lang række publikationer i videnskabelige tidsskrifter, som deltagerne i konkurrencen står bag. Her beskrives deres løsninger på udfordringerne, som andre efterfølgende har kunnet anvende og videreudvikle. Dermed bliver konkurrencen en vigtig drivkraft for forskningen inden for de områder, hvor der fortsat er uløste opgaver, slår Tobias Stenbock Andersen fast.

Hurtig og effektiv installation af robotter

Viden og indsigt fra tidligere konkurrencedeltagelse har også affødt et nyt forskningsprojekt på DTU. Det tager fat i en problemstilling, som producenter af robotter og andre automatiserede services har brug for hjælp til at få løst. 

”Leverandører af robotter til brug i eksempelvis industrivirksomheder oplever af og til, at de skal have en teknisk ekspert ud flere gange, før robotten fungerer optimalt. Denne opstilling og tilpasning har vi en række erfaringer med fra konkurrencen, hvor der er nye udfordringer, som skal løses kort før start på selve konkurrencestedet. Den viden forsøger vi med projektet at formalisere til glæde for virksomhederne,” siger Tobias Stenbock Andersen.

Ved den sidste internationale konkurrence var der eksempelvis installeret en rampe på den bane, hvor en kørende robot skulle bevæge sig. Det er en stor, ny udfordring pludselig at stå overfor, som robotten hjemmefra ikke var programmeret til.

”På samme måde skal en robot hurtig kunne tilpasse sig de specifikke omstændigheder, der er hos kunden. Vi forsker derfor i en modulær opbygning af robotter, der gør det enklere at identificere og dermed også udbedre de problemer, der må opstå, når robotten installeres i en virksomheds produktionslinje for eksempel, hvor den skal arbejde med emner eller under forhold, der er lidt anderledes end robotten som standard er programmeret til at håndtere,” siger Tobias Stenbock Andersen.

Tre store udfordringer skal løses
Sideløbende med projektet bidrager Tobias Stenbock Andersen til forberedelserne af konkurrencedeltagelsen i MBZIRC i 2023. Der er særligt tre store udfordringer, som skal adresseres i den forbindelse. For det første må der ikke anvendes GPS i konkurrenceområdet, så lokalisering af droner og både skal løses på en anden måde. For det andet skal der udvikles løsninger, så dronerne kan gribe fat i ting, der bevæger sig på en gyngende båd – ligesom en robot med robotarm skal programmeres til selv at kunne stå på en båd, der vipper op og ned og samtidig tage fat i en ting på en anden båd, der også bevæger sig. 

Tobias Stenbock Andersen har ikke bud på løsningerne nu og her, men regner med at få afdækket mulighederne i den kommende tid bl.a. med bidrag fra studerende.

”Der er brug for en tværfaglig indsats, hvor ekspertise inden for både automation, elektronik, mekanik og software skal inddrages. Det tror jeg, at mange studerende gerne vil bidrage til, så lige nu er jeg ganske fortrøstningsfuld,” siger Tobias Stenbock Andersen.