Gennem nåleøjet

tirsdag 18 feb 14
|

Så er de fundet. De første otte innovationsprojekter, der skal medvirke til at profilere DTU Diplom, som et centralt innovationscenter med særligt fokus på behovet for innovationsudvikling i små og mellemstore virksomheder.

Otte ud af 37
De otte innovationsprojekter er alle hentet in-house, og udvælgelsen, der er sket i regi af Innovationsudvalget, er udvalgt blandt i alt 37 indsendte projektforslag. Projekterne, der har et samlet budget på kr. 1.757.000, sættes nu i søen, og det er planen, at hovedparten er realiseret inden udgangen af juni måned i år.

Bred portefølje
Projektporteføljen er bred og realiseres i overskrifterne Læringsplatform for innovationsprocesser og innovative metoder, fra afdelingen Produktionsudvikling og med Mai-Mai Ulrich og Villads Keiding som projektledere; Netværkskoblede biler fra afdelingen Informatik og med Ole Schultz som projektleder; Konceptændring af grill fra afdelingen for Maskinteknik og Design og med Maja Lund Pontoppidan som projektleder; Nye markeder for betalt efteruddannelse fra afdelingen for Forretningsudvikling og med Birger Andersen som projektleder; Viscoelastiske madrassystemer til hospitalssektoren fra afdelingen for EL-teknologi og med Keld Baden-Kristensen som projektleder; Indeklimaklasselokaler med Jesper Molin som projektleder og fra afdelingen forn Byggeri og Infrastruktur, DTU Diplom Fabitat, der er et studenterdrevet projekt centreret omkring Prototypeværkstedet, fra Værksteder og Laboratorier og med Ulrik Svenningsen som projektleder og endelig Klimaskræmsdetaljer fra Byggeri og Infrastruktur, hvor Jesper Molin også er projektleder.

Kriterier
De overordnede udvælgelseskriterier for de nu valgte innovationsprojekter var, at de enkelte projektforslag skal kunne transformeres ind i undervisningen på DTU Diplom, ligesom det var vigtigt, at samtlige faglige afdelinger blev repræsenteret i projektporteføljen. Disse kriterier er med de udvalgte projekter indfriet, ligesom der i udvælgelsesprocessen blev taget højde for om projekterne på én eller flere måder understøttede indgangene Infrastruktur, laboratorier og faciliteter; Produktinnovation og udvikling gennem produkter, Læringsformer og undervisning; Innovationssamarbejder og centerdannelser; Opkvalificering, kurser internt og eksternt samt Netværksaktiviteter herunder events og advisory board.