Rødby Fjord vindmoeller (Foto: Ingrid Riis)

Nyt stort partnerskab skal løse fremtidens energiudfordring

tirsdag 02 mar 21

Greater Copenhagen Green

Greater Copenhagen er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Halland og samtlige 85 kommuner i Greater Copenhagen.

Greater Copenhagen har formuleret et politisk charter – Greater Copenhagen Green – der fastlægger samarbejdets ambitioner indenfor grøn omstilling og bæredygtig vækst.

Nyt stort dansk-svensk samarbejde skal løse en af den grønne omstillings store udfordringer: At bruge den vedvarende energi fra sol og vind intelligent og fleksibelt og dermed reducere den samlede CO2-udledning. 

Initiativet hedder ”Innovations-Hub for Intelligente og Fleksible Energiløsninger i Greater Copenhagen” og består af 12 stærke partnere, både store danske og svenske virksomheder, offentlige samarbejdspartnere, universitetsverden og netværks- og innovationsorganisationer.

”Vi har i Greater Copenhagen allerede en unik dansk-svensk position inden for intelligente energiløsninger. Men vi skal kæmpe for at være i front inden for intelligent brug af vedvarende energi. Dette initiativ vil fremme samarbejdet mellem virksomheder, iværksættere, offentlige institutioner, netværksorganisationer og energileverandører”, siger Heino Knudsen, Regionsrådsformand i Region Sjælland og talsperson for Greater Copenhagen Green.

De 12 partnere bag initiativet er: Greater Copenhagen, Gate 21, Energy Cluster Denmark, Sustainable Business Hub, Sege Park v. Malmö Stad, Hyllie og Det Urbana Simris v. E.ON, Renewable Energy Lolland (REEL) v. Lolland Kommune, Bornholm Energy Lab v. BEOF, PowerLabDK, EnergyLab Nordhavn og Östra Ramlösa Helsingborg v. Öresundskraft. 

Innovationshub skal sikre lokal og global succes
Innovationshubben er det første initiativ i Greater Copenhagen Green, der skal sikre den dansk-svenske region en verdensledende rolle i grøn omstilling og bæredygtig vækst. Den nye innovationshub giver mulighed for at udvikle, teste og demonstrere nye intelligente energiløsninger på tværs af sundet.  

”Vi har mange verdenskendte demonstrationer af innovative løsninger i vores living labs. Samtidig har vi store muligheder for at udvikle fremtidens smarte og bæredygtige energiløsninger til brug både lokalt og globalt. Det kan vi gøre ved at trække på hinandens ekspertise og teknologiske kompetencer i et tværgående dansk-svensk samarbejde i Greater Copenhagen,” siger Peter Danielsson, borgmester i Helsingborg kommune og talsperson for Greater Copenhagen Green. 

Forskningsmæssig blåstempling
Initiativtagere fra DTU Elektro vil sammen med partnerne i Danmark og Sverige udvikle samarbejdet om innovationshubben og etablere de nødvendige rammer.

”DTU er forskningsmæssigt i front inden for vedvarende energi og digitalisering, og vi er allerede involveret i mange af de danske living labs. Vi er glade for også via den nye innovationshub at kunne sætte hele Greater Copenhagen på verdenskortet som førende inden for intelligente energiløsninger,” siger Marianne Thellersen, koncerndirektør, DTU.

Den nye innovationshub vil arbejde på tværs af hele innovationskæden for at finde nye løsninger inden for energi og digitalisering. Det indebærer også en forventning om at kunne få lov til at arbejde i en testzone med udvalgte undtagelser fra nuværende regulering på området, så nye forretningsmodeller og muligheder for global eksport kan udvikles. 


Innovationshubben vil gøre en forskel på følgende områder

  • Innovative energiløsninger, der kan bidrage til fx at samtænke vedvarende energiforsyning med energibesparelser i bygninger (hospitaler, skoler, detailhandel og lignende) og transport.
  • Fleksibelt energiforbrug for at minimere brug af fossile brændsler ved spidsbelastning. Det intelligente og fleksible energisystem skal tænkes systemisk, bl.a. gennem begrænsning af bygningernes energibehov til køling, ventilation og varme, energistyring i bygninger, integration til el-ladestandere, m.v.
  • Udvikling af et energisystem, der i højere grad engagerer borgerne i udbredelsen af energieffektive og vedvarende energi løsninger, bl.a. gennem nye digitale løsninger, med det formål at styre og få eksempelvis fjernvarme, elforsyning og forbrug til at hænge sammen.
  • Proaktiv frisættelse af data med henblik på anvendelse på tværs.
  • Udvikling af en fælles offentlig stemme om krav i grønne indkøb til fleksibilitet omkring energidesign, energiløsninger og andre tiltag, som de offentlige aktører kan gøre.

    Læs Memorandum of Understanding bag ”Innovations-Hub for Intelligente og Fleksible Energiløsninger i Greater Copenhagen” download her.