DTU-ESA Spherical Near-Field Antenna Test Facility at DTU Elektro (Photo: Thorkild Amdi Christensen)

DTUs radiodøde rum opdateres og udvides

mandag 13 nov 17
ESA gav sidste år en millionbevilling til at opkvalificere laboratoriets måleudstyr. Også selve laboratoriebygningen udbygges og renoveres.

Det Europæiske Rumagentur ESA gav sidste år en stor bevilling til at opdatere udstyret i DTUs radiodøde rum (DTU-ESA Spherical Near-Field Antenna Test Facility). DTU Elektro er verdensførende inden for måling af satellitantenner i et radiodødt rum, det vil sige et rum, der har de samme forhold, som antennerne senere kommer til at operere i, når de er monteret på en satellit i rummet. 

For at beholde den globale førerposition sker der i øjeblikket en stor renovering og udbygning af laboratoriet i bygning 353.

"Vi er dels ved at opgradere vores måleudstyr, og samtidig sker der en udvidelse af selve laboratoriebygningen. Satellitter og de tilhørende antenner bliver stadig større og mere komplekse, og det kræver både nyere udstyr og mere fysisk plads,"
Professor Olav Breinbjerg, DTU Elektro

”Vi er dels ved at opgradere vores måleudstyr, og samtidig sker der en udvidelse af selve laboratoriebygningen. Satellitter og de tilhørende antenner bliver stadig større og mere komplekse, og det kræver både nyere udstyr og mere fysisk plads,” fortæller professor Olav Breinbjerg, der er ansvarlig for laboratoriet.

Ombygningen af laboratoriet har været under planlægning siden januar 2017 og gennemføres fra oktober 2017 til februar 2018. Ombygningen omfatter:

  • En opgradering af adgangsrum, forberedelsesrum, og kontrolrum – herunder en tilbygning for bedre adgang af større materiel.
  • En opgradering af ventilationssystem for bedre styring af temperatur og relativ luftfugtighed i det radiodøde rum.
  • En opgradering af antenne-tårn og probe-tårn i det radiodøde rum for bedre funktionalitet.

Ud over sit primære formål som testfacilitet og ny teknologiudvikling, indgår laboratoriet også i studenterprojekter. 

’’En lille eksklusiv skare af vores masterstuderende har mulighed for at gennemføre kurser og afprøve vores verdensklasse laboratorium. Vi oplever en stigende interesse for kurserne både blandt DTU-studerende og blandt udenlandske ph.d.-studerende, der via det europæiske netværk European School of Antennas bliver tilbudt en uges intensivt kursus på DTU,” siger Olav Breinbjerg.