Det originale kompas, som Østed formodentlig brugte til sit forsøg i 1820. (Foto: Danmarks Tekniske Museum)

Konference i H.C. Ørsteds tegn sætter rekord

mandag 24 feb 20

Aflysning

EuCAP 2020-konferencen den 15.-20. marts 2020 er blevet aflyst pga. coronavirus-situationen.
Læs mere her
.
Europas største konference for antenneteknologi har i år særligt fokus på 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetisme. Antallet af deltagende forskere og virksomheder er større end nogensinde. 

EuCAP, European Conference on Antennas and Propagation, er den største europæiske konference for forskere og virksomheder, der arbejder med elektromagnetisme og elektromagnetiske bølger inden for så forskellige felter som mobiltelefoner, satellitter, medicinsk udstyr, sikkerhedssystemer og radarer.

Det er ikke en tilfældighed, at konferencen i år bliver afholdt i København. Det sker dels, fordi DTU har en af de internationalt mest anerkendte forskningsgrupper på området, og derfor fik æren for at arrangere konferencen. Dels fordi det i år er 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetisme.

”Konferencen er udvidet med to nye aktiviteter, der hænger sammen med Ørsteds opdagelse. Det er dels et nyt konferencespor dedikeret til forskning i elektromagnetisme. Derudover vil der være en række indlæg om Ørsteds opdagelse og elektromagnetismens historie,” siger professor Olav Breinbjerg, DTU Elektro, der har det ærefulde hverv som formand for konference-komiteen.

Oplæggene bliver suppleret af en udstilling, hvor det bl.a. er muligt at se en kopi af det apparat og den magnet, som Ørsted i sin tid anvendte samt hans originale artikel om elektromagnetisme fra 1820.  

Rekord deltagelse
Olav Breinbjerg kan stolt berette, at dette års konference på flere punkter sætter rekord. Det gælder ikke mindst antallet af modtagne og accepterede videnskabelige artikler, der udgør det faglige grundlag for konferencen.

”Derudover forventer vi at få omkring 1.600 deltagere, som er et par hundrede mere end den hidtidige rekord fra London i 2018. Vi har især set en stigning i interessen fra de mange små og mellemstore danske virksomheder, der arbejder med radiokommunikation, antenner og satellitter,” siger Olav Breinbjerg.

TICRA, der arbejder med software til antennedesign, er en af de virksomheder, der skal deltage i EuCAP konferencen. 

”Vi er i Danmark med helt i front inden for elektromagnetismen. Som en forskningsintensiv virksomhed på den teknologiske forkant har vi stor værdi af, at det er lykkedes at få konferencen til København,” siger direktør Michael Lumholt, TICRA. 

Virksomheden anerkender, at der ligger et stort arbejde bag konferencen fra særligt DTU’s side og har selv bidraget som hovedsponsor. 

”Jeg håber, at mange danske virksomheder vil deltage i konferencen i år. Det er en god måde at blive opdateret på den nyeste viden og få indblik i, hvordan andre virksomheder arbejder med elektromagnetisme og antenner,” siger Michael Lumholt. 

Store teknologiske fremskridt
Selvom Ørsted kommer til at få en del opmærksomhed på konferencen, vil den også have fokus på de nye lovende muligheder for trådløs kommunikation, som de kommende år byder på. 

”Vi står foran store teknologiske fremskridt, der kommer til at præge både forskningen og vores hverdag. Det gælder ikke mindst 5G-teknologien, men også eksempelvis arbejdet med elektromagnetisme på nanoskala,” siger Olav Breinbjerg. 

EuCAP konferencen finder sted fra den 15. til 20. marts 2020 i Bella Center. 

En kopi af det såkaldte "trugapparat", som Ørsted brugte til at bevise sin teori. (Foto: Danmarks Tekniske Museum)

En kopi af det såkaldte "trugapparat", som Ørsted brugte til at bevise sin teori.
(Foto: Danmarks Tekniske Museum)

OBS!

Fredag den 6. marts 2020 har den danske regering indført yderligere foranstaltninger til at imødegå den udviklende coronavirus-situation; Regeringen annoncerede blandt andet, at møder med mere end 1000 deltagere skulle annulleres eller udsættes.

The 14th European Conference on Antennas and Propagation - EuCAP 2020 - kan således ikke finde sted som planlagt fra 15. til 20. marts 2020 i København.