Fra GRØN DYST til forretning

onsdag 03 jun 15
|
af Nina Flindt Temte

Kontakt

Ole Schultz
Lektor
DTU Diplom
35 88 51 82

Tirsdag den 2. juni stod eftermiddagen på DTU Diplom i den grønne forretnings tegn. Her deltog en udvalgt forsamling DTU-studerende og GRØN DYST-deltagere i en intensiv workshop under titlen ”Fra GRØN DYST til grøn forretning.

Formålet med workshoppen var at gøre deltagerne skarpe på hvordan de får konverteret deres grønne ide til forretning. Blandt andet ved i højere grad at fokusere på brugernes oplevelser af produkterne ved siden af de rent teknologiske aspekter, hvilket er afgørende, hvis man vil tjene på sin idé.

Som en sidegevinst fik de grupper, som deltog, trænet argumentationen for deres grønne ideer. Netop det kan være til god gavn ved GRØN DYST konferencen, hvor de studerende skal præsentere deres ideer for en større skare. 

Stort engagement
Dagens program bød på en introduktion til at sikre sine rettigheder i form af patenter ved lektor Steen Mandsfelt. Bagefter fortalte de to DTU-studerende, som står bag succes-ideen DropBucket, om deres inspirerende forløb og om udfordringerne undervejs. Lektor Kirsten From stillede herefter skarpt på vigtigheden af den såkaldte Design Thinking, som handler om at fokusere på sine brugere udover ingeniørfagligheden. Grupperne pitchede efterfølgende for hinanden, og gav feedback til såvel pitches som produkter. 

Dagens workshop blev afsluttet med en coachingsession med Stefan Roi fra DTU som coach og inspirator. Det var en dialog som var så engageret, at arrangørerne måtte rydde af bordet for at signalere, at workshoppen var slut.


Værdifuldt input
Det må indrømmes, at der godt kunne have været flere deltagere ved dagens workshop. Til gengæld fik de studerende, som deltog, en unik mulighed for at få en masse værdifuldt input og inspiration til det videre arbejde med deres grønne ideer. 

Ved den efterfølgende evaluering gav deltagerne udtryk for stor tilfredshed med arrangementet, og som en enkelt deltager skrev ”vi har ikke så mange kurser som dette”.

”Som fluen på væggen oplevede jeg en stor iver hos de medvirkende for virkelig at forstå brugerne og se på den nytte, som deres projektidé giver. Det er mit indtryk, at kombinationen af oplæg og coaching fungerede rigtigt godt, og det er noget man sagtens kan gentage til næste år”, fortæller primus motor for arrangementet lektor ved DTU Diplom Ole Schultz.

Det var Innovationsentret på DTU Diplom, som stod bag workshoppen.

Lidt om Grøn Dyst
GRØN DYST er et uddannelsesinitiativ på DTU, som sætter fokus på bæredygtighed, miljø og klimateknologi i alle DTU´s uddannelser. En gang årligt kulminerer arbejdet med grønne og bæredygtige initiativer i undervisningen i GRØN DYST studenterkonferencen, hvor alle DTU’s studerende har mulighed for offentligt at præsentere deres visionære projekter og dyste om forskellige præmier.

I år finder GRØN DYST konferencen sted fredag den 26. juni på DTU.

DTU arrangerer GRØN DYST hvert år, fordi det bliver vigtigere og vigtigere for de kommende ingeniører at integrere temaer som bæredygtighed og miljø på samme måde som f.eks. økonomi også bliver integreret i mange projekter på DTU.

GRØN DYST er ikke kun en konkurrence, men i lige så høj grad en dag, hvor de studerende kan eksponere sig selv og sine visioner til folk, der arbejder med samme problemstillinger, og dermed få mulighed for at etablere et værdifuldt netværk.

Læs mere på
http://www.groendyst.dtu.dk/