Kræn Vodder Busk på vej til test på et containerskib (Photo: MAN Diesel & Turbo)

Erhvervsforsker Prisen 2018

fredag 26 jan 18

Kontakt

Mogens Blanke
Professor
DTU Electro
45 25 35 65

Kontakt

Kræn Vodder Busk
Udviklingsingeniør
MAN Diesel & Turbo
kraenv.busk@man.eu

Fakta

Erhvervsforsker Prisen hædrer de mest talentfulde erhvervs-ph.d’ere eller erhvervs-postdocs fra Innovationsfondens talentprogram, der har kombineret et højt forskningsfagligt niveau, med en stærk forretningsforståelse og har skabt forretningsmæssig effekt for en virksomhed.

Prisen er en personlig hæderspris på 50.000 kr., der frit kan anvendes af prismodtageren. 

Innovationsfondens Erhvervsforskerpris er i år tildelt Kræn Vodder Busk for arbejdet med hans erhvervs-ph.d., der var et samarbejde mellem DTU Elektro og MAN Diesel & Turbo

Kræn Vodder Busk har udviklet en softwareløsning, der begrænser skibes udledning af sort røg og NOx. Løsningen bygger på EGR-teknologien, Exhaust Gas Recirculation (EGR), hvor en del af udstødningsgassen bliver recirkuleret til motoren. Hvis EGR-teknologien skal virke optimalt, er det afgørende, at der sker en hurtig regulering af motorens ilttilførsel, når skibet accelererer. Hvis det går for langsomt, bliver brændstoffet ikke forbrændt effektivt, hvilket medfører den sorte røg.

"Kræn Vodder Busk har på fremragende vis formået at omsætte højt specialiseret viden til helt konkrete løsninger, der gør en forskel for virksomhederne, miljøet og danskerne. Hans arbejde viser essensen af det, som fonden er sat i verden for at styrke, og jeg ønsker ham tillykke med prisen og det flotte arbejde,"
Peter Høngaard Andersen, direktør, Innovationsfonden

Kræn valgte at udvikle en model, der kun omfatter den kritiske del af systemet – nemlig iltniveauet i motorens indsugning. Han udviklede ny software til at regulere iltniveauet under kraftig acceleration af skibet, så de bedste betingelser for en effektiv forbrænding af brændstofferne i skibsmotoren var til stede. Teknologien blev testet på et par skibsmotorer undervejs i projektet, og her viste det sig hurtigt, at den virkede, så dannelse af både sort røg og NOx blev undgået, uden at det gik ud over skibets manøvreevne. 

”Kræn Vodder Busk har på fremragende vis formået at omsætte højt specialiseret viden til helt konkrete løsninger, der gør en forskel for virksomhederne, miljøet og danskerne. Hans arbejde viser essensen af det, som fonden er sat i verden for at styrke, og jeg ønsker ham tillykke med prisen og det flotte arbejde”, siger Peter Høngaard Andersen, direktør i Innovationsfonden.

Kræn er i dag ansat som udviklingsingeniør på MAN Diesel & Turbo og er i gang med at implementere den ny software på virksomhedens skibsmotorer. I løbet af foråret 2018 sejler de første skibe på havet med den nye teknologi.