ROV - undervandsrobot

Undervandsrobot kan tælle søstjerner og måle biomasse

mandag 17 jun 19
|
af Helle Falborg

Kontakt

Patrizio Mariani
Professor
DTU Aqua
35 88 33 53
Specialudviklede, smarte sensorer og særligt undervandskamera kan gøre robotter i stand til at klare f.eks. overvågningsopgaver under vandet.

Søstjerner kan være et stort problem for muslingopdræt. Derfor er det vigtigt at holde øje med mængden af søstjerner under linerne med muslinger. Den opgave vil fremover kunne løses af en robot frem for at sende dykkere i vandet.

Det er et af resultaterne fra det DTU Aqua-ledede projekt SENTINEL, som snart afsluttes efter to års forskning og udvikling. Projektet har udviklet en platform med laserkamera, HD lavlyskamera og sensorer, der kan måle henholdsvis temperatur, tryk og turbiditet (gennemsigtighed i vandet).

DTU Aquas viden om havforskning og akvakultur er understøttet af specialviden om robotudvikling, matematik og computerscience hos DTU Elektro og DTU Compute.

”SENTINEL er en helt ny og specifik applikation, som kan bruges i kombination med et særligt undervandskamera og en robot, som blev udviklet i et tidligere DTU-projekt. Kameraerne er langt mere følsomme, og giver bedre undervandsbilleder end normale undervandskameraer. De kan lære at genkende former som f.eks. søstjerner, og ved hjælp af 3D-rekonstruktionsmetoder kan applikationen også udregne biomasse af f.eks. muslinger,” forklarer projektleder Patrizio Mariani, DTU Aqua.

Svært at skelne og genkende organismer under vand
SENTINEL kombinerer informationerne og bruger særlige algoritmer til at afgøre, hvilke organismer, hvor mange, og hvor stor biomasse, der er tale om. En af udfordringerne har været at gøre computerløsningen klog nok til at skelne og genkende fisk og andre organismer.

”Artsgenkendelse er svært, mange arter gemmer sig, de har den samme farve som omgivelserne osv. Men med det system, vi har bygget, får vi langt bedre billeder af havbunden, som giver mere information – det er ikke blot et kamera, vi får også information om størrelsen på de forskellige objekter på havbunden,” fortæller Patrizio Mariani.

Kan løse opgaver, som er risikable for mennesker
En ting er at tælle søstjerner i den lave, trygge og for det meste rolige Limfjord. Noget andet er de perspektiver, der er i SENTINEL-applikationen i form af at løse opgaver, som er enten vanskelige, meget tidskrævende eller direkte risikable for mennesker.

”Det kan være opgaver, der skal løses i stormvejr, i dårlig sigtbarhed, under højt tryk eller lignende,” forklarer Patrizio Mariani, der ser en række oplagte anvendelsesmuligheder for SENTINEL-applikationen eller lignende løsninger:

  • Overvågning af burene og havbunden under og omkring havbrug.
  • At undersøge skibe, når de er i havn og tjekke skibsbunden og skibets generelle tilstand.
  • Undersøgelser af mængden og typen af affald i havet.
  • I turismeerhvervet i f.eks. Middelhavet som del af en overvågning af giftige gopler nær strandene.

”Men der er ikke en, unik løsning. Det er nødvendigt at udvikle og designe både robotten og sensoren til de enkelte problemer, man ønsker at løse. Det, vi har gjort i SENTINEL-projektet, er at vise, at det kan lade sig gøre," siger Patrizio Mariani.

SENTINEL-projektet er et samarbejde mellem DTU Elektro, DTU Compute og DTU Aqua. Det er støttet af A/S D/S Orient’s Fond.

Læs mere på SENTINEL-projektets hjemmeside.