Foto Vibeke Hempler

148 mio. til to nye grundforskningscentre

onsdag 23 okt 19

Kontakt

Jesper Mørk
Professor, Sektionsleder
DTU Electro
45 25 57 65

Om Danmarks Grundforskningsfond

Danmarks Grundforskningsfond blev oprettet i 1991 som en uafhængig fond, der arbejder for at styrke dansk forskning inden for alle fagområder gennem større og længerevarende satsninger. Det sker først og fremmest gennem oprettelse af ’Centers of Excellence’ for 5-10 år, men fonden har herudover også iværksat en række særlige initiativer for at styrke internationaliseringen af dansk forskning. Læs mere på dg.dk

Danmarks Grundforskningsfond vil etablere to nye Centers of Excellence på DTU.

Bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond har besluttet at investere 657 mio. kr. og afsætte yderligere 440 mio. kr. til i alt 10 nye grundforskningscentre – såkaldte Centers of Excellence. To af de kommende centre etableres på DTU.

Med de nye centre ser fonden frem til fortsat at være med til at løfte dansk forskning i fællesskab med universiteter og andre forskningsinstitutioner, skriver fonden i en pressemeddelelse. I forbindelse med offentliggørelsen udtaler Jens Kehlet Nørskov, formand for Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse og professor på DTU Fysik:

”Danmarks Grundforskningsfonds grundforskningscentre nyder stor anerkendelse i det internationale forskningslandskab, og i bestyrelsen er vi overbeviste om, at de kommende centerledere og centre vil leve op til dette ry og bidrage til at styrke Danmarks position som førende vidensamfund,” siger han og fortsætter:

”I Danmark er vi dygtige til at skabe rammerne for fremragende og tværfaglige forskningsmiljøer, som muliggør nybrud og udviklingen af innovative løsninger. Derfor glæder vi os til et fortsat tæt og frugtbart samarbejde med forskningsinstitutionerne om de kommende centre.”

Fellow hos Haldor Topsøe, Stig Helveg, modtager op til 85,8 mio. kr. til etablering af Center for Visualizing Catalytic Processes (VISION). I forbindelse med oprettelsen af centeret skifter Stig Helveg til en stilling som professor på DTU Fysik.

Centeret skal forske i at forstå, hvordan nanopartikler kan drive katalytiske processer, og sigter mod at gøre banebrydende videnskabelige opdagelser inden for termisk katalyse og elektrokatalyse, som er nødvendige for at tackle vor tids store bæredygtighedsudfordringer. Katalyse – en metode, hvormed man kan kontrollere kemiske reaktionshastigheder - er nemlig afgørende for at producere bæredygtige kemikalier, brændstoffer og energi.

Effektiv katalyse af kemiske reaktioner kan ske på overfladen af nanopartikler, men det er en enorm videnskabelig udfordring at forstå, hvordan deres størrelse, form og struktur påvirker katalytiske processer. VISION vil tackle denne udfordring ved at kombinere nye eksperimentelle og teoretiske platforme til at observere atomstrukturen, dynamikken og funktionerne af enkelte nanopartikler, mens den katalytiske proces foregår.

VISION sigter mod at besvare det ultimative spørgsmål inden for katalyse: Hvordan katalyserer de enkelte atomer i overfladen af nanopartikler kemiske reaktioner under de rette reaktionsbetingelser? Denne fundamentale viden kan så benyttes til at designe de nødvendige katalysatorer til at understøtte omstillingen til bæredygtig energi.

VISION favner et stærkt team af forskere fra DTU Fysik og DTU Nanolab og vil i samarbejde med en række forskningsgrupper på DTU og internationale ledende profiler fremstille, undersøge og beregne veldefinerede nanopartiklers katalytiske egenskaber. Udover Stig Helveg deltager: Peter Christian Kjærgaard Vesborg, Professor, DTU Fysik; Jakob Kibsgaard, Lektor, DTU Fysik; Karen Chan, Lektor, DTU Fysik; Christian Danvad Damsgaard, Lektor, DTU Fysik og DTU Nanolab.

Professor Jesper Mørk fra DTU Fotonik modtager op til 62,5 mio. kr. til etablering af Center for Nanophotonics (NanoPhoton), som skal forske i vekselvirkningen mellem lys og halvleder-nanostrukturer.

NanoPhoton vil fange og fastholde lys i halvleder-nanostrukturer. Det antages almindeligvis, at lys ikke kan koncentreres til en plet, som er mindre end den halve bølgelængde af lyset, hvilket leder til grundlæggende begrænsninger i anvendelserne af lyset og giver en mindste skala for f.eks. lasere.

På baggrund af en nylig opdagelse vil NanoPhoton udforske en ny måde, hvorved lyset kan koncentreres til et volumen, som er flere størrelsesordener mindre end den såkaldte diffraktionsgrænse. Denne ekstreme koncentration øger vekselvirkningen mellem lyset og halvlederen kraftigt og åbner for et nyt forskningsområde med ubesvarede grundlæggende spørgsmål.

Et vigtigt anvendelsesperspektiv for NanoPhoton er at muliggøre integration af elektronik og fotonik, så data i fremtidens processorer transporteres af lys, med store energibesparelser til følge. Det er ekstremt udfordrende, idet lysbølgelængden er hundrede gange større end den karakteristiske dimension af en transistor, men det muliggøres af NanoPhotons nye tilgang.

NanoPhoton er et tæt samarbejde mellem DTU Fotonik, DTU Nanolab, DTU Mekanik og DTU Elektro omkring udvikling af ny teori, topologioptimering, nanofabrikationsteknologi og visualisering til at udforske og forstå et helt nyt regime af lys/stof-vekselvirkning. Udover Jesper Mørk, deltager: Ole Sigmund, Professor, DTU Mekanik; Ole Hansen, Professor, DTU Nanolab; Olav Breinbjerg, Professor, DTU Elektro; Kresten Yvind, Professor, DTU Fotonik; Elizaveta Semenova, Seniorforsker, DTU Fotonik; Søren Stobbe, Lektor, DTU Fotonik; Martijn Wubs, Lektor, DTU Fotonik; Andrei Lavrinenko, Lektor, DTU Fotonik.

Om processen

Danmarks Grundforskningsfond benytter en tofaset procedure til ansøgningsfasen om oprettelsen af nye Centers of Excellence. I første fase bliver potentielle centerledere inviteret til at indsende såkaldte Interessetilkendegivelser. I denne ansøgningsrunde – fondens 10. runde - har DG modtaget 133 interessetilkendegivelser. Heraf blev 23 ansøgere inviteret til at indsende fulde ansøgninger om bevilling, og ud af disse inviteres 10 ansøgere til kontraktforhandlinger om etableringen af nye centre.

De nye grundforskningscentre bliver etableret for en seksårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere fire år under forudsætning af en tilfredsstillende evaluering efter fem år. Fonden investerer 657 millioner kroner nu og afsætter yderligere 440 millioner kroner til forlængelse af centrene.

Kilde:Danmarks Grundforskningsfond