Electrical pulses (Photo: Colourbox)

DTU skærper sin elektroteknologiske profil

tirsdag 01 jan 19
Universitetets forskning i det elektroteknologiske område styrkes. Det sker med særligt fokus på klassisk elektronik, energi, elektromagnetisme, automation og akustik. 

Fra 2019 bliver DTU’s elektrofaglige profil stærkere. Det sker med baggrund i en større organisationsændring på universitet, som samler DTU’s forskning i sundhedsteknologi i et nyt institut. DTU Elektro vil fremover omfatte faggrupperne Acoustics Technology, Automation and Control, Center for Electric Power and Energy, Electronics og Electromagnetic Systems. Derimod vil Biomedical Engineering, Center for Magnetic Resonance og Hearing Systems blive tilknyttet det nye institut.

”Ændringen gør det oplagt at styrke vores faglige profil og fokus på elektroteknologien. Vi håber, at mange studerende og samarbejdspartnere sammen med os vil få glæde af ændringerne og se de nye muligheder, det giver,” siger institutdirektør Kristian Stubkjær.

En af de virksomheder, der har haft et tæt samarbejde med DTU Elektro gennem mange år er enig i denne vurdering.

”Danmark har brug for ingeniører, som har den elektrofaglige værktøjskasse i orden. Det forventer jeg, at den nye skærpede profil for DTU Elektro vil sikre. Derudover glæder jeg mig til fortsat at være vidne til DTU’s forskningsresultater i verdensklasse. Forskerne på DTU er jo fantastisk dygtige og har altid været i front på verdensplan inden for udviklingen på deres felt,” siger Peder R. Pedersen, som er administrerende direktør for virksomheden Weibel Scientific og medlem af DTU Elektro’s Advisory Board.

Internationale fyrtårne
DTU Elektro har med baggrund i den elektroteknologiske faglighed opnået internationale førerpositioner på en række forskellige områder som effektivisering af elektroniske kredsløb, digitalisering af energi, akustik og elektromagnetisme. 

”De områder vil fortsat være væsentlige fyrtårne, som en række nye projekter i de kommende år vil bidrage til at understøtte,” siger Kristian Stubkjær. 

De nye projekter omfatter bl.a. opførelse af nye verdensklasse-forskningsfaciliteter. Dels et nyt Elektromagnetisk Test Center, som både vil omfatte det eksisterende radiodøde rum og fire nye laboratorier, som kan anvendes til antennemålinger med stor præcision, bl.a. til brug på satellitter opsendt af det europæiske rumagentur ESA. 

Desuden har DTU netop fået bevilget midler til et nyt Digital Energy Lab, som skal bidrage til at accelerere udviklingen inden for digitale og datadrevne løsninger til energisektoren. Laboratoriet kommer til at spille sammen med de eksisterende faciliteter på DTU, bl.a. PowerLabDK og de levende energilaboratorier på Bornholm og i Nordhavn. 

En række store nye forskningsprojekter kommer også til at tegne DTU Elektro’s fremtidige profil. Det gælder bl.a. et stort samarbejdsprojekt med det koreanske eliteuniversitet KAIST på det akustiske område, hvor anvendelsen af metamaterialers særlige egenskaber undersøges. 

Et andet nyt stort projekt vil i de kommende år udvikle løsninger til automatisering af skibssejlads, så den fremover vil kunne foregå enten helt eller delvist uden besætning. 

Endelig vil de store forskningsindsatser fortsætte, som har fokus på at gøre strømforsyninger til vores elektriske apparater stadig mindre og mere effektive, så energiforbruget mindskes. 

Kristian Stubkjær understreger, at skærpelsen af den elektroteknologiske profil også har til formål at øge det allerede omfattende samarbejde med virksomheder. En hensigt, som industrien bifalder. 

”En virksomhed som vores, der er globalt førende inden for et nicheområde i radarteknologi, kan kun fastholde sin position, hvis vi fortsat kan samarbejde med førende forskere på området og kan rekruttere den bedste arbejdskraft – begge dele finder vi på DTU,” siger Peder R. Pedersen.