DTU RoboCup 2020 (Foto: Mikal Schlosser)

Udviklingen i robotteknologi afspejles i DTU RoboCup

mandag 09 aug 21

Kontakt

Jens Christian Andersen
Lektor
DTU Electro
45 25 35 81
DTU afholder for 25. gang DTU RoboCup, hvor små selvkørende robotter konkurrerer om at være bedst og hurtigst til at løse opgaver, som også virkelighedens robotter bliver stillet.

Banen med de elleve udfordringer er allerede stillet op i DTU’s bibliotek. Et par af årets deltagere går koncentreret rundt og afprøver deres robot, hvorefter de returnerer til computeren og ændrer i programmeringen.

DTU RoboCup bliver de deltagende robotter sat på startpladen og skal herefter selv finde vej gennem en bane og løse de udfordringer, de møder undervejs. Det er alt fra at fange en orange golfbold og få den gennem et hul, klare turen på en vippe og kunne åbne og lukke en port.

En af de deltagere, der i dag træner på banen, er Signe Colding-Jørgensen, som er uddannet i softwareteknologi fra DTU i 2017. Hun har været med i DTU RoboCup flere gange og deltager i år sammen med sin 10-årige datter Arya.

”Vi er nødt til at tjekke banen før selve konkurrencen. Det kan f.eks. være, at vi har programmeret robotten til at kunne skelne mellem den hvide kørelinje og det mørke gulv. Men så viser der sig at være et ovenlysvindue, som giver en lysspejling på startpladen, der gør, at vi må justere indstillingerne, siger Signe Colding-Jørgensen.

Robotter skal udføre reparationer
Der er sket en stor udvikling i både opgaver og robotter i løbet af de 25 år, hvor DTU RoboCup er blevet afviklet.

”De deltagende robotter er blevet langt mere stabile. Det skyldes ikke mindst, at der i dag er adgang til langt bedre teknik, eksempelvis mikrocomputere og mikroprocessorer, som særligt de selvbyggede robotter har stor glæde af,” siger lektor Jens Christian Andersen, DTU Elektro, der er ansvarlig for DTU RoboCup.

Udfordringerne på banen er også tilpasset udviklingen i robotteknologien og i de opgaver, som vi i dag ønsker, at robotterne skal udføre i virkeligheden.

”Det er ikke længere tilstrækkeligt, at en robot kan observere de eksisterende forhold. Den skal også kunne reagere og for eksempel udføre en reparation, når den møder en skade. Derfor har vi i år en forhindring, der består af en lav bro, bestående af otte klodser. Klodserne er taget fra hinanden, så robotten skal selv finde ud af at skubbe dem sammen på den rigtige måde, så broen igen er intakt og kan passeres,” siger Jens Christian Andersen.

Robotter i trafikken
Uforudsete forhindringer i trafikken er også væsentlige for virkelighedes robotter. I DTU RoboCup giver det derfor ekstra point, hvis robotterne kan gå ned og særligt op ad en trappe, ligesom de skal kunne holde tilbage og undgå sammenstød med en robot, der kører kontinuerligt rundt på banen.

Deltagerne er både skoleelever, studerende på DTU og robotinteresserede alumner, der måske er blevet uddannet som ingeniører for 20 år siden. Deres robotter afspejler denne bredde og repræsenterer alt fra Lego-robotter til selvbyggede robotter i mange forskellige udgaver. Et enkelt år deltog sågar en drone.

Finalen afvikles torsdag den 12. august og minder om en større sportsbegivenhed med en kommentator, der også gennemfører korte interviews med deltagerne undervejs.