Match Event gav pote

onsdag 04 jun 14
|

Onsdag den 28. maj slog DTU Diplom endnu engang dørene op for Match Event, og det blev til en eftermiddag med inspirerende input, udveksling af ideer og networking.

Der var livlig trængsel foran glaskantinen kort før forårets udgave af Match Event blev skudt i gang. Efter registreringen og en veloplagt velkomst ved direktør Lars D. Christoffersen, var dagens første programpunkt keynote speaker Lene Gammelgaard.

”Failure is no option”

Lene Gammelgaard lagde vejen forbi DTU Diplom for at tale om at skabe vækst i samfundet med et innovativt mindset. Tilbage i 1996 blev hun et globalt ikon, da hun besteg Mount Everest i en storm, hvor adskillige af samtidens berømte bjergbestigere omkom.

 


Lene tog i foredraget på DTU Diplom udgangspunkt i sine egne oplevelser som bjergbestiger. Hun talte om, at man skal tro på sig selv for at opnå mest muligt, og at man aldrig må give op, uanset hvor håbløst det ser ud. Denne indstilling førte for Lene til mottoet ”Failure is no option”. Lene fokuserede også på vigtigheden af at kunne tilpasse sig omgivelserne, for dermed at kunne performe bedst muligt i en given situation. Endelig konkluderede hun, at ingen kan være på toppen altid, men at man selv har ansvaret for at nå sine mål, fordi ”Ultimately high performance is a decision you make”.  

Præsentationer og networking

Efter dette inspirerende indspark var det tid til programmets anden del, hvor formålet, som navnet Match Event indikerer, var at matche virksomheder og studerende.

Der var tilmeldt ni virksomheder til Match Event, og virksomhedernes repræsentanter fik hver 10 minutter på podiet til at præsentere virksomheden samt deres aktuelle udfordringer og muligheder. Ind imellem virksomhedernes oplæg var der indlagt pauser, hvor virksomhederne kunne gå på talentjagt, og de studerende kunne networke, og med omkring 50 studerende og 20 undervisere var der livlig aktivitet ved virksomhedernes stande.

"Jeg synes, at det er en interessant event med gode rammer, og det er rigtig interessant at kunne sparre med de studerende og se nye måder at løse vores problemstillinger på"
Area Sales Manager Heidi Kronblad fra Bosch - Moeller og Devicon A/S

De virksomheder, som deltog var:  Dansk Elbil Alliance, Medvind System AS., Agilent Technologies/DAKO, North Q, Bosch - Møller & Devicon A/S, LEMCO, Copenhagen Airports, Det Grønne Iværksætterhus og ecoXpac.

Positive tilbagemeldinger

Både de deltagende studerende og de virksomhedsrepræsentanter som deltog, var positive over arrangementet, som gav mulighed for en direkte og uformel dialog. Eventen kunne dog have været endnu mere udbytterig, hvis endnu flere studerende havde deltaget. Muligvis var det tidspunktet midt i eksamensafvikling og projektaflevering, som forhindrede en del i at dukke op.

Konceptet

Match Event retter sig primært mod små- og mellemstore virksomheder, SMV'er som kan have svært ved at gennemskue hvilke uddannelsesretninger, der er de rigtige til at løfte aktuelle og kommende problemstillinger. Det kan de blive klogere på under MatchEvent, hvor de kan få en snak med diplomingeniørstuderende fra alle diplomingeniørretninger.

Arrangementet er en del af DTU Diploms initiativ til skabe vækst gennem innovation i samarbejde med UDDX – Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Tekst: Nina Flindt Temte og Sarah Bech Rasmussen
Foto: Sarah Bech Rasmussen


Flere billeder fra Match Event Herunder: