Helge B.D. Sørensen (Photo: Mikal Schlosser)

Sundhedsteknologi bliver en del af vores dagligdag

mandag 18 sep 17

Kontakt

Helge Bjarup Dissing Sørensen
Gruppeleder, Lektor MSK, Ph.D.
DTU Sundhedsteknologi
45 25 52 44

Kontakt

Jan Madsen
Professor, Sektionsleder, Vicedirektør
DTU Compute
45 25 37 51
Forsker Helge B.D. Sørensen fra DTU vil ved det kommende teknologi topmøde High Tech Summit præsentere sine visioner og gøre status på arbejdet med personlig bærbar sundhedsteknologi. En alarm til epileptikere er allerede udviklet, og snart vil vi se lignende løsninger til andre patientgrupper.

Helge B.D. Sørensen fra DTU Elektro står i spidsen for en forskergruppe, der i samarbejde med bl.a. flere københavnske hospitaler arbejder med personlig bærbar sundhedsteknologi. Nyvindinger inden for den tekniske videnskab betyder, at små nye bærbare devices snart vil blive en del af dagligdagen og arbejdslivet for patienter, som med fordel kan overvåges 24/7.

”De små trådløse såkaldte ”bær og glem apparater” eller på engelsk ”wear-and-forget-devices” giver mulighed for at monitorere informationer fra den menneskelige krop døgnet rundt. De vil typisk skulle bæres af patienter med kroniske sygdomme. På den måde kan vi både få en større viden om sygdommene, deres udvikling og virkning af forskellige behandlinger. Apparaterne bliver derudover i stand til at sende information om kritiske tilstande til fx den praktiserende læge eller hospitalet, der på den baggrund kan tilpasse behandlingen,” fortæller Helge B.D. Sørensen.

Alarm til epileptikere 

Helge B.D. Sørensens forskergruppe har bl.a. bidraget til udviklingen af en epilepsialarm, der skal give besked til pårørende, når et alvorligt epilepsi-anfald er under opsejling. Tanken er på den måde at give tryghed til fx forældre med epileptiske børn eller til voksne epileptikere, der kan frygte at få et epileptisk anfald, når de er alene på farten.

”På tilsvarende måde er vi i gang med at udvikle andre personlige bærbare sundhedsteknologier og har opfundet biomedicinske signalbehandlingsalgoritmer, der automatisk finder en række biomarkører, der kan anvendes i overvågning af søvnsygdomme og hjernesygdomme som Parkinson og Altzheimer. De er endnu ikke klar til at blive anvendt af læger og patienter, men jeg forventer, at det vil ske inden for de kommende år,” siger Helge B.D. Sørensen.

Som et sidste eksempel nævner han et stort Knæk Cancer-projekt, hvor den samme teknologi anvendes til 24/7 overvågning af opererede kræftpatienter. Forskningen foregår i samarbejde med Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital. Den konstante overvågning af livsvigtige funktioner som bl.a. puls, blodtryk og iltmætning samt en automatisk fortolkning af disse signaler gør det muligt tidligt at opdage, når funktionerne ændres og sende en alarm til hospitalspersonalet. Derved kan eventuelle alvorlige og livstruende komplikationer efter operationen hindres.  


Danmarks første konference, der samler forskning og industri

Helge B.D. Sørensen taler onsdag den 20. september på High Tech Summit. Det er et nyt dansk teknologisk topmøde, der er blevet til efter forbillede fra bl.a. USA, hvor universiteterne med succes står bag lignende arrangementer, der samler virksomheder og forskning. 
High Tech Summit finder sted over to dage på DTU, den 20. og 21. september, hvor 55 udstillere fra dansk erhvervsliv og over 200 startups fra mere end 40 forskellige lande mødes med topforskere, studerende, iværksættere, udviklere og investorer for at se, teste og debattere fremtrædende digitale trends.

Målet med High Tech Summit er at styrke samarbejdet mellem erhvervsliv, forskning og uddannelse inden for centrale teknologifelter og forretningsområder. Det sker i erkendelse af, at det ikke længere er muligt at sidde alene og opfinde noget stort som i gamle dage. Nu kræver det en bred samarbejdsflade at nå det helt store gennembrud.

Det er gratis at deltage i High Tech Summit, hvis man tilmelder sig på hightechsummit.dk. Alle er velkomne.

Se mere på hightechsummit.dk