37 innovationsprojekter i spil

tirsdag 04 feb 14
|

Fredag den 31. januar var der deadline for at melde innovationsprojekter ind til afdelingscheferne, i det brede initiativ, der nu er taget på DTU Diplom, med hensyn til at få sat turbo på innovationsaktiviteterne og ambitionen om, at DTU Diplom skal være en uundgåelig samarbejdspartner, når det handler om innovation i små- og mellemstore virksomheder.

37 indmeldinger

Ved deadline var der indkommet i alt 37 projekter fra de faglige afdelinger på DTU Diplom, hvilket vidner om, at fjedren var spændt, og at ideerne er til stede og virkelysten stor. De indkomne forslag til de aktuelle innovationsprojekter ser på forkant spændende ud og dækker over mange felter med forskellige problemstillinger.

Tre kategorier

Projektforslagene er nu lagt ind i et survey-skema og udsendt til Innovationsudvalget, som så skal markere hvilke projekter, de hver især mener, der skal sættes i værk. Vurderingen sker inden for tre kategorier. Kategorierne er Ikke-interessant, Lidt-Interessant og Meget-interessant.

Udover denne pejling på de indkomne projektforslag vil de øvrige parametre i den endelige beslutningsgang være, at de enkelte projekter umiddelbart kan transformeres ind i undervisningen, ligesom der vil blive taget hensyn til, at samtlige faglige afdelinger er repræsenteret i den projektportefølje, der sættes i gang ultimo februar 2014.