Vindmølle (Foto: Colourbox)

Gør Bornholm til nationalt testcenter for ny energiteknologi

fredag 15 jun 18

Kontakt

Frida Frost
Head of Innovation
DTU Wind

PowerLabDK

PowerLabDK understøtter teknologisk udvikling, test og træning, der medvirker til udviklingen af pålidelige, økonomiske og bæredygtige energisystemer baseret på vedvarende energikilder.

Læs mere om PowerLabDK

PowerLabDK logo

National testzone for smart energi på Bornholm (flyer)

Bornholm pjece

Fremtidens energi skal hentes fra bæredygtige energikilder, der spiller sammen i et intelligent system. Med Bornholm som national testzone kan Danmark være med helt fremme i den udvikling.

Fremtidens energiforsyning er en af de største globale udfordringer, vi står over for. Det skorter heller ikke på udvikling og nye løsninger inden for området – næsten dagligt hører vi om tiltag, der skal sikre bedre udnyttelse af vores eksisterende energikilder. Ligesom vi bliver gjort opmærksomme på, at de nuværende markedsregler, tariffer og tekniske regler er forældet i forhold til, hvad der i dag er teknologisk muligt – og derfor direkte bremser nye muligheder som eksempelvis udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder eller tilbageførsel af el fra elbiler til nettet.

Eksperterne er enige om, at optimering af de nuværende energikilder bør kobles med de store datamængder om forbrug, vi med den øgede digitalisering har til rådighed. Smarte digitale løsninger er under udvikling, men der mangler fortsat viden og test af, hvordan vi bedst muligt kan skrue de mange nye muligheder sammen og få dem implementeret uden økonomisk tab og for mange ”børnesygdomme”. Hvordan kan vi indrette intelligente digitale systemer, der sørger for, at vi altid får den billigste og mest miljørigtige løsning?

En ny energivirkelighed
”Vi står lige nu med et mylder af nye muligheder, men det kan være svært at vurdere, hvilke valg der er de rigtige at træffe. Vi mangler ganske enkelt indsigt i, hvordan vi bedst skruer energiløsningerne sammen, så de bliver stabile og langtidsholdbare. Den viden har vi til gengæld alle forudsætninger for at få i Danmark ved at teste og demonstrere de forskellige teknologier og energiløsninger i samspil inden for et afgrænset område. Det vil være en enorm styrke for danske teknologivirksomheder og deres muligheder for at udvikle løsninger til globale markeder med forskellig regulering,” siger Frida Frost, COO for PowerLabDK, DTU. 

Frida Frost peger på, at regeringens udspil til ny energiaftale om at oprette en national testzone for fremtidige energiløsninger er et stort skridt i retning mod at kunne indhente den nødvendige viden til at designe fremtidens digitale energiløsninger. Bornholm er helt oplagt at anvende i den sammenhæng, da øen er en miniudgave af hele Danmark med den samme forholdsmæssige fordeling af industri, befolkning, energiforsyning m.m. 

”Bornholm er både en kommune og har status som en region, ligesom den har sin egen forsyningsvirksomhed. Det kan lyde som uinteressant i forhold til at løse udfordringen med fremtidens energi. Men en væsentlig brik i at finde den mest optimale løsning er også at kunne tænke i inddragelse af myndigheder både nationalt og lokalt,” siger Frida Frost.

Det er dog brugerne af systemerne, der først og fremmest er i fokus. Det er dem, der skal udvikles løsninger til, og hos dem, løsningerne skal virke i praksis. Den rolle er ikke ny for bornholmerne, der i de senere år har deltaget i flere projekter, bl.a. det store EcoGrid, som har vundet adskillige internationale priser.  

En investering i at etablere Bornholm som testzone vil åbne døren til meget store økonomiske gevinster, ikke mindst i forhold til det enorme eksport-potentiale, Deloitte har peget på i en rapport fra slutningen af 2017. 

”Det er helt afgørende, at vi har mulighed for at afprøve teknologierne i den virkelige verden, hvis Danmark fortsat skal sikre sin rolle som energiteknologisk pionerland. Bornholm som testzone for smart energi vil derfor være af stor betydning, da det vil give os mulighed for at teste nye markedsmodeller i et eksisterende miljø. Dette kan desuden bidrage væsentligt til at skabe forudsætningerne for en fortsat vækst af grønne teknologier for den danske energibranche,” siger Claus Madsen, adm. direktør i ABB A/S, der arbejder med energiforsyning, transport og infrastruktur. 

Danmark har i forvejen en stor energiteknologisk eksport, og hvis vi finder løsningerne til at skrue fremtidens intelligente energivirkelighed bedst muligt sammen, er der udsigt til et nyt stort eventyr.