En EWH-studerende forklarer funktionerne på et EKG apparat til en læge på Bandipur Hospital, Nepal. (Foto: Tine Holmbæck Petersen)

Ingeniører uden Grænser og DTU studerende i nyt stærkt samarbejde

onsdag 16 aug 17

Kontakt

Tine Holmbæck Petersen
EWH DTU formand
60 12 77 22
ewh.dtu@gmail.com

Kontakt

Dorte Lindegaard Madsen
Generalsekretær
Ingeniører uden Grænser
50 59 94 06
dlm@iug.dk

 

DTU studerende fra Engineering World Health har indgået samarbejde med både Ingeniører uden Grænser og UNICEF for at styrke arbejdet med sundhedsfremme i verdens udviklingslande.

Allerede sidste år blev DTU Elektro’s nye tiltag med et sommerkursus i medicoteknisk instrumentering som optakt til en gruppe frivillige ingeniørstuderendes sommerferie på 9 hospitaler i Nepal en stor succes. På kurset lærer de studerende at genkende forskellige kategorier af hospitalsudstyr, kunne skille det ad, reparere og samle det igen, ligesom de bliver introduceret til de tekniske udfordringer, man ofte møder i udviklingslande. De ingeniørstuderende kommer primært fra studieretningen Medicin og Teknologi, der er et samarbejde mellem DTU og KU, og har derfor i forvejen et godt kendskab til sundhedsområdet.   

Efter kurset har en gruppe af de studerende igen i år brugt deres sommerferie i Nepal og Tanzania på EWH’s projekter. Deres ophold starter med et to ugers intensivt kursus i landets sprog og kultur, hvorefter de på egen hånd de næste fire uger bliver sendt ud til hospitaler, hvor de sammen med hospitalets ledelse beslutter, hvilket teknisk udstyr de skal reparere i de kommende uger. Sidste år resulterede de EWH-studerendes arbejde i reparation af i alt 280 stykker livreddende medicinsk udstyr til en værdi af i alt 560.000 dollars eller ca. 3,8 millioner kr.

Viden fra erfarne ingeniører 
Som noget nyt har nogle af de studerende i år bidraget til et par af Ingeniører uden Grænsers projekter i Bolivia og Nicaragua.

”Traditionelt har vi ikke arbejdet så meget inden for sundhedsområdet. Men når vi eksempelvis gennemfører projekter med etablering af livsnødvendig energiforsyning til klinikker i udviklingslande, så giver det god synergi også at kunne eksempelvis bistå med reparation og undervisning i brug af medicinsk udstyr, som de EWH-studerende har kompetencerne til,” siger generalsekretær Dorte Lindegaard Madsen, Ingeniører uden Grænser.  

”Vores medlemmer er typisk meget erfarne ingeniører. De vil gerne indgå i projekter sammen med unge studerende, som de kan viderebringe deres viden til – og samtidig lære nyt af på det medicotekniske område. Samtidig bliver den slags tværfaglige samarbejder mellem forskellige organisationer, inden for både det danske og det internationale udviklingsarbejde, stadig mere udbredt, fordi gevinsten af vores indsats dermed bliver så meget større,” siger Dorte Lindegaard Madsen. 

Identifikation af fejl i patientovervågningsudstyr i akutafdeling sammen med lokal tekniker på hospital i Nepal. (Foto: Christine Hvidtfeldt)

Flere samarbejdsflader afdækkes 
Sideløbende med at have indgået samarbejde med Ingeniører uden Grænser, har EWH DTU også indledt et samarbejde med UNICEF omkring praktikophold. Her bidrager DTU-studerende til eksempelvis at udarbejde guides til de endelige brugere af det medicinske udstyr, handicaphjælpemidler m.m., som UNICEF formidler i udviklingslande.

Derudover er det EWH DTU’s håb, at samarbejdet mellem universiteterne i de nordiske lande snarligt kan udvides.

”Allerede nu deltager studerende fra de andre skandinaviske lande i DTU’s forberedende sommerkursus. De nordiske universiteter har i forvejen et stærkt samarbejde i Nordic Five Tech, så vi håber at kunne få vores sommerkursus formaliseret som et fælles tilbud, der kan øge den forenede indsats for global sundhed fra skandinaviske ingeniørstuderende,” siger Tine Holmbæck Petersen, studerende og formand for EWH DTU.

Fakta

EWH DTU

Engineering World Health 

Engineering World Health (EWH) er en global non-profit organisation, der sender ingeniører og ingeniørstuderende til hospitaler og klinikker i udviklingslande, hvor de hjælper med at reparere og vedligeholde medicinsk udstyr. EWH blev grundlagt i 2001 af Dr. Dr. Robert Malkin and Dr. Mohammad F. Kiani i USA. Siden 2004 har mere end 600 studerende og færdiguddannede ingeniører deltaget i EWHs arbejde i Nicaragua, Rwanda, Tanzania, Guatemala, Cambodia og nu Nepal. 

Ingeniører Uden Grænser

Ingeniører uden Grænser                                                                             

Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk-humanitær non-profit organisation af frivillige og engagerede medlemmer med tekniske kompetencer. IUG samarbejder med lokale og internationale hjælpeorganisationer om at hjælpe udsatte og nødstedte befolkninger i fattige lande. Arbejdet spænder vidt: Etablering af solenergi i mindre landsbyer, byggeri af skoler og sundhedsklinikker, udbedring af veje og broer, adgang til rent vand og bedre sanitære forhold. Ingeniører uden Grænser blev oprettet i Danmark i 2001 og er en del af Engineers Without Borders International. IUG har over 1100 medlemmer, hvoraf knap 250 er studerende.

NORDIC FIVE TECH

Nordic Five Tech

Nordic Five Tech er en strategisk alliance mellem de fem ledende tekniske universiteter i Norden; Chalmers i Göteborg, KTH i Stockholm, NTNU i Trondheim, Aalto Universitetet i Helsinki og DTU. Nordic Five Techs formål er at skabe en fælles indgang for internationale studerende til ingeniørstudier i Norden.