Rendering fra Cincinati Universitet, hvor et nyt akustikberegningsværktøj har været brugt. Henning Larsen Architects.

Hør lyden i den nye bygning – inden den er bygget

fredag 15 sep 17
Fremover vil Henning Larsen Architects benytte akustikberegninger allerede i de første skitser til nyt byggeri.

Traditionelt har arkitekternes første skitser til et byggeri haft størst fokus på at skabe en smuk og funktionel bygning, der passer til stedet og omgivelserne. Senere i processen blev andre eksperter inddraget i byggeriet, så det rette lysindfald og akustiske miljø blev tilgodeset.

”Når arkitekterne derimod fra starten har den rette viden om eksempelvis lysets og akustikkens betydning for et velfungerende undervisningslokale eller kontorlandskab, kan de skabe både bedre og billigere nybyggerier. Det bliver ikke længere nødvendigt efterfølgende at investere store summer i f.eks. lyddæmpende paneler til vægge og loft, fordi arkitekten med sit materialevalg og sin rumindretning allerede har taget højde for at skabe en god akustisk komfort,” fortæller Jakob Strømann-Andersen, der er partner og leder af Henning Larsen Architects’ afdeling for bæredygtighed.

Virksomheden har længe arbejdet med en holistisk tilgang til design af bygninger og inddraget videnskabelige data til at understøtte dette. Det er sket gennem et tæt samarbejde med universiteter om erhvervs-ph.d.-studerende.

”Vi har i øjeblikket fire ph.d.er, der giver os videnskabelig indsigt i så forskellige områder som akustik, lys, facadematerialer og udnyttelse af rummet set med en antropologs øjne,” siger Jakob Strømann-Andersen. Han var selv den første ph.d.-studerende på tegnestuen, som bidrog med ny indsigt i energirigtigt design, der i dag er en selvfølge i alle tegnestuens projekter.

Værktøjer til de allertidligste faser

Finnur Pind, DTU Elektro, som er en af virksomhedens fire erhvervs-ph.d.-studerende, forventer at kunne levere to konkrete værktøjer til Henning Larsen Architects, når han er færdig med sit projekt.

”Min viden om akustik skal for det første integreres i det digitale værktøj, som arkitekter anvender til deres indledende idéer og skitser. Ved hjælp af mine modeller vil værktøjet give arkitekten svar på, hvordan det akustiske miljø vil være i de skitser, de arbejder med. De eksisterende akustikværktøjer er meget detaljerede og udviklet til de sidste faser af et projekt. Mit værktøj er derimod tænkt til at blive brugt i de tidlige faser, hvor de overordnede beslutninger om udformning af byggeriet bliver taget,” fortæller Finnur Pind.

"Hvis vi som arkitekter vil sikre, at den røde tråd bliver bevaret på alle områder, er vi også nødt til at have den nødvendige, videnskabeligt baserede viden til f.eks. at sikre den rette lyd."
Jacob Strømann-Andersen, Partner, Henning Larsen Architects

Flere undersøgelser påviser, at akustik og lyd har stor betydning for vores indlæring og arbejdspræstation både i undervisningslokaler og på job. Men tingene er ikke bare sort-hvide. F.eks. øges produktiviteten i et storrumskontor ikke ved bare at dæmpe samtlige lyde; derimod bliver de fleste stimuleret ved svagt at kunne høre, at andre arbejder omkring dem. Derfor vil det nye værktøj heller ikke fuldstændig kunne erstatte inddragelse af en akustisk ekspert undervejs i processen.

”Når jeg er færdig med at beregne modeller og algoritmer til brug for arkitekternes indledende arbejde, skal begge dele også anvendes i et virtual reality-værktøj. På den måde gør vi det muligt for kunderne at høre forskel på et rum, afhængigt af hvilke materialer og hvilken indretning der bliver anvendt. Vi har allerede forsøgt det i lille skala i forbindelse med et projekt for University of Cincinnati, hvor arkitekterne indrettede tre undervisningslokaler på forskellig måde, og hvor kunden efterfølgende kunne høre, hvor stor forskel det gav for akustikken og oplevelsen af rummet,” siger Finnur Pind.

Videnskab bliver stadig vigtigere i bygninger

Den evidensbaserede tilgang skal sikre en bedre dialog med kunderne, men også bidrage til at fastholde den arkitektfaglige vinkel i bygningerne, understreger Jakob Strømann-Andersen:

”Der er mange eksperter involveret i et byggeri. Hvis vi som arkitekter vil sikre, at den røde tråd bliver bevaret på alle områder, er vi også nødt til at have den nødvendige, videnskabeligt baserede viden til f.eks. at sikre den rette lyd. I vores tilgang til bæredygtigt byggeri har vi stort fokus på at reducere ressourceforbruget. Det betyder, at vi arbejder med helt andre materialer end tidligere, hvor man typisk pakkede alt ind i gipsplader. Og derfor har vi brug for viden om, hvordan vi kan skabe en god akustik under de nye betingelser.”