PowerLabDK (Photo: Torben Nielsen/DTU Elektro)

DTU styrker sin position inden for digital energi

fredag 21 dec 18

Kontakt

Frida Frost
COO for PowerLabDK
DTU Elektro
45 25 36 37

Digital Energy Lab - PowerLabDK (website)

PowerLabDK - high performance computer
Bevilling til nyt digitalt energilaboratorium understøtter DTU’s og Danmarks position som verdensledende inden for digitale løsninger til energisektoren. 

En bevilling fra EUDP, Green Labs DK, gør det gør det muligt for DTU at etablere et Digital Energy Lab, der kommer til at rumme helt unikke muligheder. Hovedaktiviteterne vil bestå af tre forskellige elementer, der bliver knyttet tæt sammen. Det er håndtering af energidata i realtid, simulation at energisystemer og dataanalyse, som også vil inkludere kunstig intelligens. 

”Det nye laboratorium kommer til at spille sammen med de verdensklassefaciliteter, vi allerede har etableret på DTU. Tilsammen vil de gøre det muligt for os at accelerere den nuværende udvikling inden for digitale og data-drevne løsninger til energisektoren. Løsninger, der skal bidrage til at cementere Danmarks position på området og åbne for de nye store forretningsmuligheder, der er på området” siger Frida Frost, leder af PowerLabDK.

Væsentligt bidrag til den grønne omstilling
En af vor tids store udfordringer er omstillingen af vores energisystemer. De skal kunne integrere vedvarende energi, være markedsbaserede, fleksible, sammenhængende og samtidig sikre forsyningssikkerheden. Nye digitale løsninger baseret på udnyttelse af data, kommunikation og computerberegninger udgør en af de vigtigste nøgler til denne omstilling. 

Det nye Digital Energy Lab bliver etableret på en open-access platform og vil kunne anvendes både af forskere og andre brugere, hvad enten det er etablerede spillere inden for energiindustrien, studerende eller nye start-ups.

Kernen i det nye Digital Energy Lab vil være muligheden for at trække på de levende energilaboratorier, der eksisterer i Danmark, eksempelvis i Nordhavn og på Bornholm. Herfra kan etableres data i realtid. Derudover vil laboratoriet tilbyde værktøjer til simulering at energisystemer og til analyse af data. Sidstnævnte vil inkludere en supercomputer, der har integreret værktøjer til kunstig intelligens, og som også kan anvendes til brugernes egne systemer.  

Med ambitionerne i energiaftalen og de kommende anbefalinger fra regeringens vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi, er bevillingen til Digital Energy Lab præcis, hvad der er brug for, for at Danmark kan accelerere sin styrkeposition indenfor digitale og intelligente energisystemer.