DTU RoboCup 2017 (Photo: Mikal Schlosser)

DTU RoboCup

Robotkonkurrencen DTU RoboCup

Siden 1997 har DTU Elektro hvert år afholdt DTU RoboCup for at sætte fokus på robotters udvikling. I takt med den teknologiske udvikling er kravene til deltagerne strammet betydeligt.

DTU RoboCup er konkurrencen, hvor selvkørende robotter kører om kap på en bane med talrige forhindringer og udfordringer, som robotten møder undervejs. Opgaven går på, at klare så mange forhindringer som muligt, og derved vinde pointpenge, og måske en af de store pengepræmier. Der uddeles desuden priser for bl.a. bedste design og video (præsentation af robotten).

Konkurrencen er åben for alle på eller uden for DTU. Et hold kan bestå af én eller flere deltagere, men kun med ét køretøj pr. hold.

DTU RoboCup finder typisk sted i DTUs bibliotek, i bygning 101, på DTU Lyngby Campus.

Læs mere om konkurrencen, tilmelding, datoer, etc. på DTU RoboCups hjemmeside.

DTU Blue Dot-projekt

DTU RoboCup er et Blue Dot-projekt, hvor de studerende arbejder som ingeniører. På tværs af semestre, studieplaner og studieretninger arbejder studerende med en ingeniøropgave, som er større end den enkelte studieplan, det enkelte semester, men som er til gavn for samfundet. De studerendes ingeniørkompetencer kommer i spil, i det man går fra idéudvikling til produktion og anvendelse.

Læs mere om DTU Blue Dot-projekterne.

Kontakt

Ole Ravn
Professor, Studielinjekoordinator
DTU Electro
45 25 35 60

Kontakt

Nils Axel Andersen
Lektor
DTU Electro
45 25 35 83