Kontakt os

Danmarks Tekniske Universitet

DTU Elektro
Institut for Elektroteknologi

Ørsteds Plads
Bygning 348
2800 Kgs. Lyngby

45 25 38 00
elektro@elektro.dtu.dk

CVR-nr. DK 30 06 09 46
EAN-nr. 5798000430310

Medarbejdere på DTU Elektro

Navn E-mail Telefon
Ledelsessekretariat

Preben Jørgensen
Institutdirektør

prebjo@elektro.dtu.dk
45 25 36 54
Professor Michael A.E. Andersen
Viceinstitutdirektør
ma@elektro.dtu.dk
45 25 36 01
Benny Johansen
Facility services
bj@elektro.dtu.dk
45 25 39 19
Camilla Christiane Hermann
Kommunikationsansvarlig
ccher@elektro.dtu.dk
45 25 52 94
Kerstin Lunding Smith
Ph.d.- og studieadministrator
klsmith@elektro.dtu.dk
 
45 25 36 71
Thomas Estrup
Fundraiser 
 thoest@elektro.dtu.dk 45 25 38 15 
 
 
Faggruppeledere

Acoustic Technology (ACT)
Lektor Finn T. Agerkvist

fa@elektro.dtu.dk
45 25 39 41
Automation and Control (AUT)
Professor Ole Ravn            
or@elektro.dtu.dk
45 25 35 60

Center for Electric Power and Energy (CEE)
Professor Jacob Østergaard

joe@elektro.dtu.dk
45 25 35 01
Electromagnetic Systems (EMS)
Professor Olav Breinbjerg 
ob@elektro.dtu.dk
45 25 38 14

Electronics (ELE)
Professor Michael A.E. Andersen

ma@elektro.dtu.dk
45 25 36 01
     
Centerledere
Center for Electric Power and Energy (CEE)
Professor Jacob Østergaard
 joe@elektro.dtu.dk 45 25 35 01
Center for Playware (PLAY)
Professor Henrik Hautop Lund
hhl@elektro.dtu.dk
45 25 39 29
     
Formand for institutstudienævnet
Lektor Jens Christian Andersen jca@elektro.dtu.dk
45 25 35 81
     
Studieledere
Elektroteknologi, bachelor
Lektor Kaj Bjarne Jakobsen
kbj@elektro.dtu.dk
45 25 52 55
Bæredygtigt Energidesign, bachelor
Professor Joachim Holbøll

jh@elektro.dtu.dk

45 25 35 15
Elektroteknologi, kandidat
Lektor Zhe Zhang                         
zz@elektro.dtu.dk
45 25 34 86
Lyd og Akustisk Teknologi, kandidat
Lektor Efren Fernandez Grande             
efg@elektro.dtu.dk
45 25 39 40

Autonome Systemer, kandidat
Professor Ole Ravn

or@elektro.dtu.dk 45 25 35 60 
Autonome Systemer, kandidat
Lektor Lazaros Nalpantidis
lanalpa@elektro.dtu.dk
 
51 62 17 76