Organisation

Institut for Elektroteknologi - DTU Elektro - har omkring 200 medarbejdere. Instituttet er organiseret i fem faggrupper og et antal forskningscentre, der udfører state-of-the-art-forskning og uddannelsesaktiviteter.

DTU Electrical Engineering

Klik på organisationsdiagrammet ovenfor for at se en større version (pdf), som også viser vores centre.

Se liste med faggrupper og centres navne og akronymer nedenfor.

DTU Elektro består også af et ledelsessekretariat (Management Secretariat) - nu administration - der varetager administration, kommunikationsopgaver, ph.d.- og studieadministration samt facility management.

Institutdirektøren har et Advisory Board bestående af repræsentanter for relevante forretningsområder. DTU Elektros Advisory Board rådgiver om instituttets aktiviteter inden for uddannelse, forskning og innovation.

Instituttets studienævn (Board of Studies) er ansvarlig tilrettelæggelse og planlægning af DTU Elektro's Diplom-, Bachelor- og Master-uddannelser samt evaluering, bedømmelse og udvikling af kurser.

Samarbejdsudvalget (Cooperation Committee) på instituttet er et forum for dialog mellem ledelse og medarbejdere. Instituttets udvikling og fremtid er centrum for dialogen. Samarbejdsudvalget består af repræsentanter for ledelse og medarbejdere.

Arbejdsmiljøudvalget (Working Environment Committee) på DTU Elektro, bidrager til at sikre arbejdsmiljøet ved at varetage de ansattes interesser og behov i forhold til arbejdsmiljøet.  

DTU Elektro's kontorer og faciliteter er beliggende på DTUs campusser hhv. Lyngby og Risø.

Faggrupper

 Centre

 

Klik for at besøge Automation and Controls hjemmeside