Organisation

Institut for Elektroteknologi - DTU Elektro - har omkring 200 medarbejdere. Se vores temporære organisationsdiagram nedenfor.

Klik her for pdf med organisationsdiagram i fuld størrelse

DTU Elektro

Klik her for pdf med organisationsdiagram i fuld størrelse

DTU Elektro er organiseret i fem (snart seks) sektioner og et antal centre og forskningsgrupper, der udfører state-of-the-art-forskning og uddannelsesaktiviteter. Se oversigt med enhedernes navne og akronymer nedenfor. Instituttet består også af en administration - der varetager administrative opgaver, projektøkonomi, kommunikation samt ph.d.- og studieadministration. En samlet teknisk afdeling (Tech) er fornylig blevet etableret.

Ph.d.-studierne ved DTU Elektro er en integreret del af den forskning, der udføres ved instituttet. Som ph.d.-studerende bliver du en del af en af vores forskningssektioner. Ph.d.-studerende ved DTU Elektro hører til vores ph.d.-skole.

Institutdirektøren har et Advisory Board bestående af repræsentanter for relevante forretningsområder. DTU Elektro's Advisory Board rådgiver om instituttets aktiviteter inden for uddannelse, forskning og innovation.

Instituttets ledergruppe består af institutdirektør, vice-institutdirektør, sektionsledere, administrationschef og chef for tekniske medarbejdere (TECH).

Instituttets studienævn (Board of Studies) er ansvarlig tilrettelæggelse og planlægning af de diplom-, bachelor- og kandidatuddannelser som er forankret på DTU Elektro samt evaluering, bedømmelse og udvikling af kurser.

Samarbejdsudvalget (Local Collaboration Committee) på instituttet er et forum for dialog mellem ledelse og medarbejdere. Instituttets udvikling og fremtid er centrum for dialogen. Samarbejdsudvalget består af repræsentanter for ledelse og medarbejdere.

Arbejdsmiljøudvalget (Working Environment Committee) på DTU Elektro, bidrager til at sikre arbejdsmiljøet ved at varetage de ansattes interesser og behov i forhold til arbejdsmiljøet.

Instituttet har en IT kontaktgruppe/IT sikkerhedsgruppe.

DTU Elektro's kontorer og faciliteter er beliggende på DTU's campusser hhv. Lyngby og Risø.

Sektioner

 Centre

*CEE er både en sektion og et center.


Forskningsgrupper (CEE)

  • Distributed Energy Resources (ERES)
  • Energy System Management (ESOM)
  • Energy Analytics and Markets (ELMA)
  • Electric Power Systems (ELSY)
Klik for at besøge Automation and Controls hjemmeside