DTU Elektro (Photo: Torben Nielsen)

Mission & Vision statement for DTU Electrical Engineering

Missionen definerer instituttets raison d'être, dets mål og tilgang til at nå disse mål. Visionen beskriver den ønskede fremtidige position for instituttet. Missionen og Visionen kombineres for at give en redegørelse for instituttets formål, mål og værdier.

DTU Electrical Engineering - Mission + Vision