Erhvervs-ph.d.

DTU Elektro samarbejder med en lang række virksomheder i forbindelse med uddannelse af ph.d.-studerende.

Virksomhederne har følgende muligheder:

Samfinansiering af en ph.d.-studerende

Virksomheder, som ønsker udredning af et specifikt problem, har mulighed for delvis at finansiere et ph.d.-studium ved DTU Elektro. Studerende, som er indskrevet ved et forskeruddannelsesprogram, finansieres typisk med et års finansiering fra en virksomhed. Det dækker løn, taxameter og overhead til universitetet.

Erhvervs-ph.d.-studerende

Denne ordning administreres af Innovationsfonden. Formålet med ordningen er at fremme udvikling og innovation i dansk erhvervsliv. Fonden yder tilskud til løn og betaler taxametertilskuddet til universitetet.
 
Ønsker din virksomhed at ansætte en erhvervs-ph.d.-studerende inden for vores forskningsområder, kan du kontakte en af følgende kontaktpersoner på DTU Elektro.